IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Prijava za udeležence

Prispevki

PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC

NEFORMALNI PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC (RDO) (50 ur)

-        Digitalna znanja za vsakdanjo rabo

-        Uporabno računalništvo

-        Jaz, računalnik in denar

-        Digitalna podpora v tehniški stroki

-        Spletno učenje tujega jezika

-        Digitalno znanje mi olajša delo in popestri življenje

-        Digitalna podpora pri oblikovanju gradiv

 

Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost,« prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.