IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Prispevki

PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC

NEFORMALNI PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC (RDO) (50 ur)

-        Digitalna znanja za vsakdanjo rabo

-        Uporabno računalništvo

-        Jaz, računalnik in denar

-        Digitalna podpora v tehniški stroki

-        Spletno učenje tujega jezika

-        Digitalno znanje mi olajša delo in popestri življenje

-        Digitalna podpora pri oblikovanju gradiv

 

Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost,« prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.