IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Računovodja

Postanite  CERTIFICIRANI  RAČUNOVODJA

PRENOVLJEN IN ŠE BOLJ PRAKTIČEN PROGRAM

Vabimo vas, da se udeležite računovodske šole za pridobitev poklicnega certifikata Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode, ki je enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu in ima javno veljavo. Vstopni pogoj za pristop k izpitu je najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba, zaželeno pa je tudi nekaj praktičnih izkušenj v računovodstvu in predvsem veselje do poklica.

Za vas smo pripravili 100 urno praktično usposabljanje, na katerem se boste učinkovito pripravili na izpit za pridobitev poklicne kvalifikacije, predavatelji pa vas bodo s svojimi praktičnimi izkušnjami in veščinami pripravili na vašo nadaljnjo poklicno pot.

Kdaj in kje:

Pričetek usposabljanja:  ob zadostnem številu prijavljenih

Trajanje: 100 pedagoških ur (25 dni), ponedeljki in srede, med 16. in 19.15 uro

Predvidena lokacija izvajanja: IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija

Program usposabljanja:

 • ØPravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja
 • ØRačunovodstvo in računovodski predpisi
 • ØDavki in druge dajatve

Podrobnejša vsebina je navedena na hrbtni strani vabila.

Izvajalci usposabljanja:

Miha Šercer, univ. dipl. pravnik, z opravljenim pravosodnim izpitom, praktik, pisec in predavatelj specialist s področja delovnega prava.

Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih s področja davkov in računovodstva in je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka z licenco ZDSS in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja poslovnih knjig za podjetja.


Program usposabljanja:

Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja

 • Delovno pravo (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, pravila v zvezi  z zaposlovanjem in prenehanjem delovnega razmerja, evidence, varstvo osebnih podatkov, dopust, regres, prejemki, delovni čas, mobing, …)
 • Osnove prava EU (kaj in kako nas zavezuje)
 • Pravo gospodarskih družb (statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila, …)
 • Obligacijsko (pogodbeno) pravo (osnove glede sklepanja pogodb, tipi pogodb, posebnosti, …)
 • Finančno pravo (finančno poslovanje podjetij, insolventnost, izvršba, …)

Računovodstvo in računovodski predpisi

 • Osnove računovodstva in Slovenski računovodski standardi s praktičnim prikazom knjiženja tipičnih poslovnih dogodkov.
 • Vsebina posameznih postavk in sestavljanje bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil k njim, oziroma kaj lahko razberemo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
 • Izračun najpogostejših kazalnikov uspešnosti poslovanja na praktičnih primerih iz prakse.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov in »praktična izdelava« Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida.
 • Knjiženje in poslovno poročanje za društva in druge neprofitne organizacije

Davki in druge dajatve

 • Davčni sistem v RS – vrste davkov in njihov pomen
 • Posredni davki z vsemi aktualnimi novostmi:
 1. oDDV novosti in odpravljanje nejasnosti, s katerimi se srečujemo v praksi
 2. oPraktični prikaz knjiženj DDV, izdelava obračuna in ostalih poročil
 • Premoženjski davki
 • Neposredni davki z vsemi aktualnimi novostmi
 1. oZakon o dohodnini – obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb (poslovodna pogodba, obdavčitev dohodka prokurista, avtorski honorar …) v povezavi z novim ZPIZ-2
 2. oZakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegov obračun
 3. oPosebnosti pri sestavi davčnega obračuna za društva in neprofitne organizacije
 4. oZakon o posebnem davku na določene prejemke
 • Zakon o davčnem postopku – osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja.

PRIJAVNICA

Organizacija:________________________________________________________________________

Naslov naročnika: ___________________________________________________________________

Ime in priimek udeleženca:____________________________________________________________

Delovno mesto:_____________________________________________________________________

Telefon in e-naslov:__________________________________________________________________

Število zaposlenih v podjetju:                              do 10                      do 30                      do 100                    nad 100

Kotizacija in plačilo:

Cena usposabljanja je 960,00 EUR (DDV ni vključen). V primeru obročnega plačila znaša cena 1.060,00 EUR (DDV ni vključen) in sicer vpisnina 460,00 EUR in 3 zaporedni mesečni obroki po 200,00 EUR. V ceno je vključeno tudi gradivo. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom  usposabljanja.

Prijavnico pošljite:

 • Øpo e-pošti:
 • Øpo navadni pošti na naslov: Izobraževalni center Geoss, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija