IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Socialni oskrbovalec

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu


Če radi pomagate drugim, ste sočutni in potrpežljivi, natančni, sprejemate drugačnost, znate prisluhniti ljudem, se z njimi pogovarjati, si lahko pridobite poklic  socialnega oskrbovalca/oskrbovalke na domu.

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v socialno varstvenih ustanovah oziroma  drugih zavodih, ki izvajajo socialno oskrbo.
Na Izobraževalnem centru Geoss bomo organizirali priprave na preverjanje znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije »socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu«.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
- starost najmanj 25 let,
- končana najmanj osnovna šola,
- opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe,
- najmanj 5 let izkušenj pri delu z ljudmi.

Nacionalna poklicna kvalifikacija se dokazuje:

- z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom,
- na podlagi listin ali na drug način.

Področja dela usposabljanja:

- socialno varstvo,
- delo z uporabniškimi skupinami,
- organizacijo dela,
- socialno vključevanje uporabnikov,
- komunikacijo,
- ravnanje s pripomočki,
- osebno oskrbo,
- gospodinjsko pomoč,
- zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi,
- praktični pouk.

Metode dela:

- predavanja, demonstracije, praktične vaje.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti

Uspešno izvedeno neposredno preverjanje, naloga in /ali ocenjevalni intervju pred komisijo je podlaga, da kandidat/ka pridobi certifikat
Certifikat je javna listina, ki dokazuje doseženo poklicno kvalifikacijo po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.