IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Iščemo kadre

K sodelovanju vabimo predavatelje za višješolske programe z nazivom predavatelj višje strokovne šole (34. člen ZVSI, Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole), za višješolske programe:

- Ekonomist

- Strojništvo

- Organizator socialne mreže

- Logistično inženirstvo

- Poslovni sekretar

- Informatika

 

K sodelovanju vabimo predavatelje za predavanja v srednješolskih programih v šolskem letu 2016/2017, za naslednje predmete:

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI: - Zgodovina, Kemija, Biologija, Psihologija, Informacijsko komunikacijska tehgnologija, Informatika, Uporabna informatika, Informacijsko opismenjevanje

PREDŠOLSKA VZGOJA:  - Naravoslovje za otroke, Kurikulum oddelka v vrtcu, Razvoj in učenje predšolskega otroka, Varno in zdravo okolje

LOGISTIČNI TEHNIK: - Tehnologija komuniciranja, Logistika tovornih tokov, Transportna sredstva, Mednarodna blagovna menjava

TRGOVEC: - modul Poslovanje trgovskega podjetja, modul Prodaja blaga, modul Temelji gospodarstva, modul Upravljanje z blagovno skupino živila

 EKONOMSKI TEHNIK: - vsi strokovni moduli

 STROJNI TEHNIK: - vsi strokovni moduli

 RAČUNALNIKAR: - vsi strokovni moduli

 

Pri izbiri predavateljev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

  • Ustrezna znanja
  • Pedagoško-andragoška izobrazba
  • Strokovni izpit

 

Razpis za delovno mesto: MENTOR 2 PUM-o, objavljeno dne 8.8.2018

Pogoji in zahteve za zasedbo delovnega mesta:

MENTOR 2, ki ima:

- najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo,

- opravljen Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM ali Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM-O,8

- najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih petih letih na področju izvajanja enakih ali primerljivih vsebin, kot jih zahteva posamezna vsebinska aktivnost programa, ki ga izvaja, kar predlagatelj opiše in navede ter priloži dokazila oz. potrjene reference za svoje trditve,

Predviden začetek: september 2018

Delovni čas: 16ur tedensko

Trajanje zaposlitve: določen čas / do 4.2020 / 3 mesece poskusne dobe

Prijava je mogoča do 15.8.2018 na elektronsko pošto:

Kraj dela: Ljubljana

 

Razpis za delovno mesto: MENTOR 2 PUM-o, objavljeno dne 8.8.2018

Pogoji in zahteve za zasedbo delovnega mesta:

MENTOR 2, ki ima:

- najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo,

- opravljen Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM ali Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM-O,8

- najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih petih letih na področju izvajanja enakih ali primerljivih vsebin, kot jih zahteva posamezna vsebinska aktivnost programa, ki ga izvaja, kar predlagatelj opiše in navede ter priloži dokazila oz. potrjene reference za svoje trditve,

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost

Predviden začetek: september 2018

Delovni čas: 16 ur tedensko,   popravek z dnem 9.8.2018 na 24 ur tedensko

Trajanje zaposlitve: določen čas / do 4.2020 / 3 mesece poskusne dobe

Prijava je mogoča do 15.8.2018 na elektronsko pošto:

Kraj dela: Ljubljana

 

 

Razpis za delovno mesto: vodja mentorske skupine PUM-o, objavljeno dne 3.8.2018

Pogoji in zahteve za zasedbo delovnega mesta:

VODJA MENTORSKE SKUPINE ima:

- najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri

- opravljen Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM ali Temeljni izobraževalni program za mentorje PUM-O,

- priznano pedagoško/andragoško izobrazbo,

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj v zadnjih petih letih na področju izobraževanja oz. usposabljanja ali svetovanja mlajšim odraslim, kar predlagatelj opiše in navede ter utemelji z dokazili oz. pridobi potrjene reference za svoje trditve,

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost

Predviden začetek: september 2018

Delovni čas: 24 ur tedensko

Trajanje zaposlitve: določen čas / do 4.2020 / 3 mesece poskusne dobe

Prijava je mogoča do 8.8.2018 na elektronsko pošto:

Kraj dela: Ljubljana

 

 Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 17.5.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: delo na projektih, administrativna dela, delo na srednješolskih in višješolskih programih

Delovni čas: 8 ure dnevno / 40 ur tedensko  

Trajanje zaposlitve: določen čas: do 31.12.2018 / 1 mesec poskusne dobe

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost

Dodatne zahteve: - odlično znanje in uporaba angleškega jezika, poznavanje evropskega teritorialnega sodelovanja in evropske kohezijske politike, vozniški izpit

Prijava je mogoča do 21.5.2018 na elektronsko pošto:

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 22.1.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: računovodska dela, delo na projektih, administrativna in računovodska dela, izvajanje predavanj 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predviden pričetek : 15.2.2018

Delovni čas: 8 ure dnevno / 40 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe, ekonomske smeri

Kompetence kandidata: samoiniciativnost, natančnost

Dodatne zahteve: - vsaj 5 let delovnih izkušenj z računovodskega področja 

Prednost imajo kandidati z nazivom predavatelj višje šole

Prijava je mogoča do vključno 26.1.2018 na elektronsko pošto:  

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 19.1.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: vodja mentorske skupina - delo z osebami v programu PUM-O

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 mesec, predviden pričetek : 29.1.2018

Delovni čas:10 ur /mesec

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost

Dodatne zahteve: - vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju programa PUM 

                                - potrdilo za vodjo mentorja skupine PUM

                                - pedagoško-andragoška izobrazba

Prijava je mogoča do vključno 24.1.2018 na elektronsko pošto:

ARHIV:

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 4.8.2017

Trajanje zaposlitve: določen čas (6 mesecev), predviden pričetek : 15.9. 2017

Delovni čas: 4 ure dnevno / 20 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: VI/2 stopnja izobrazbe

Dodatne zahteve: - Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,

                              - vsaj 1 leto delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja

Prijava je mogoča do vključno 11.8.2017 na elektronsko pošto:

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: organizator izobraževanja odraslih z dnem 5.7.2017

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, pričetek: 1.8. 2017

Delovni čas: 8 ur dnevno / 40 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: najmanj VI/2 stopnja izobrazbe

Dodatne zahteve: - Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,

                              - naziv svetovalec ali svetnik

                              - najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja

Prijava je mogoča do vključno 18.7.2017 na elektronsko pošto:

 Razpisujemo delovno mesto: Ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole IC Geoss, d.o.o. z dne 21.11.2016

Trajanje zaposlitve: določen čas - 5 let (čas mandata ravnatelja/-ice), pričetek: januar 2017

Delovni čas: 4 ure dnevno

Celoten razpis in pogoji so dostopni tukaj.

 Prijava je mogoča do: 5.12.2016

 

Razpisujemo delovno mesto za delovno mesto: čistilec/ka z 28.10.2015

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja strokovna izobrazba

Trajanje zaposlitve: določen čas: pričetek 9.11.2015 do 30.6.2016   Poskusno delo: 1 mesec

Delovni čas: 2 uri dnevno (delovnik v popoldanskem času)

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti na naslov:

Prijava je mogoča do: 3.11.2015

 

Razpisujemo delovno mesto za delovno mesto: strokovni/-a sodelavec/-ka z 20.07.2016

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja strokovna izobrazba ali višja šola

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost

Trajanje zaposlitve: določen čas: pričetek 8.8.2016 do 30.6.2017   POPRAVEK: pričetek 16.8.2016

Poskusno delo: 2 meseca

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: administrativno delo ter delovno mesto čistilec/-ka.

Delovni čas: 6 ur dnevno (delovnik v popoldanskem času)

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti na naslov:

Prijava je mogoča do: 25.8.2016 POPRAVEK: prijava je mogoča do 10.8.2016