IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Kakovost

RAZVOJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI


V želji stalnega izboljševanja kakovosti izobraževanja odraslih smo se v letu 2012 vključili v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

Zavedamo se, da smo dobri, prilagodljivi in ustvarjalni, a vendar želimo biti še boljši in prav zato smo se odločili, da se vključimo v projekt POKI.

S projektom POKI smo pričeli januarja 2012 na Andragoškem centru Slovenije. Projekt  sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt POKI se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« ter prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«znak poki

 

Višja strokovna šola postopek samoevalvacije izvaja v skladu z Letnim delovnim načrtom ter spremlja kakovost procesov v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju preko organa Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Spremljanje kakovosti procesov poteka večinoma z anketiranjem, intervjuji, predlogi zbranimi s strani udeležencev ter predlogi za izboljšave, ki jih med drugim podajo tudi člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

 

POKI

Višja šola

Srednja šola