IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

POKI

RAZVOJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI


V želji stalnega izboljševanja kakovosti izobraževanja odraslih smo se v letu 2012 vključili v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

Zavedamo se, da smo dobri, prilagodljivi in ustvarjalni, a vendar želimo biti še boljši in prav zato smo se odločili, da se vključimo v projekt POKI.

S projektom POKI smo pričeli januarja 2012 na Andragoškem centru Slovenije. Projekt  sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt POKI se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« ter prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«znak poki

 

Aktivnosti v letu 2012 v okviru projekta POKI:

 • Na delavnicah, organiziranih s strani ACS-a smo spoznali teoretična stališča, potrebna za uvedbo modela za samoevalvacijo POKI.
 • Na novo sestavili skupino za kakovost – združili smo skupino za kakovost iz srednješolskih in višješolskih programov.
 • Po priporočilih vodij delavnic na ACS-u malenkost popravili vizijo, poslanstvo in vrednote Izobraževalnega centra Geoss d.o.o..
 • Opravili smo SWOT analizo našega podjetja.
 • Določili smo področja, podpodročja in kazalnike kakovosti za samoevalvacijo.
 • Opravili smo zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.
 • Na spletni strani našega podjetja smo za namen projekta dodali zavihke o kakovosti.
 • Naredili analizo zgledovalnega obiska.
 • Na podlagi izbranih kazalnikov smo s pomočjo aplikacije ACS-a oblikovali vprašalnik za udeležence izobraževanja odraslih.
 • Izpeljali smo izpolnjevanje vprašalnikov.
 • Zaključili smo samoevalvacijsko poročilo.
 • Na podlagi rezultatov samoevalvacijskega poročila smo pripravili akcijski načrt za področja, ki smo jih v letu 2013 izboljševali.


Aktivnosti v letu 2013 v okviru projekta POKI:

 • Izdelali, sprejeli in oblikovali smo listino o kakovosti Izobraževalnega centra Geoss d.o.o..
 • Akcijski načrt razvoja kakovosti je bil potrjen s strani Komisije za kakovost in andragoškega zbora dne 5.3.2013.
 • Uresničevanje nalog, ki smo si jih zadali v našem akcijskem načrtu.

 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO O KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IC GEOSS

LISTINA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS D.O.O.

AKCIJSKI NAČRT IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS D.O.O. vam predstavlja aktivnosti, ki smo jih v letu 2013 izpeljevali, za izboljšanje naših zadanih standardov kakovosti.


 

 

MIZKS splet

logo 20141

Screen Shot 2012-04-19 at 11.39.36 AM