IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Višja šola

 

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

 

Predavateljski zbor višje strokovne šole dne 28.10.2014 imenoval Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v sestavi:

predsednik: Peter Seljak, višješolski predavatelj

 člani:

1. Ivana Šinkovec, direktorica in ravnateljica VSŠ, SŠ in OŠ, višješolska predavateljica,

2. Gabrijela Hauptman, višješolska in srednješolska predavateljica,

3. Janez Dulc, višješolski predavatelj,

4. Barbara Grintal, višješolska in srednješolska predavateljica,

5. Andrej Rovšek, predstavnik študentov  VSŠ,

6. Janko Mali,  predstavnik študentov VSŠ,

7. Sabina Rovek, strokovna sodelavka za kakovost in

8.  Gordana Marinović, strokovna sodelavka za kakovost.

 

 

Delovanje komisije je opredeljeno v   Poslovniku komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti  .

 

 

Poročila komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti:

Letno poročilo Komisije za kakovost za š.l. 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/2012

Letno poročilo Komisije za kakovost za š.l. 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/2013 - povzetek 

Letno poročilo Komisije za kakovost za š.l. 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014 - povzetek