IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Dvig ravni pismenosti

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

PROJEKT DVIG RAVNI PISMENOSTI

Izobraževalni center Geoss je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 Ministrstva za šolstvo in šport za operacijo Dvig ravni pismenosti, v okviru katere izvajamo v obdobju od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013 naslednje brezplačne programe:

Programe so razvili na Andragoškem centru Slovenije in so javno veljavni. Udeleženci po uspešno zaključenem usposabljanju pridobijo javno veljavno listino.