IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

REHAC Learning

erasmus  rehac  geoss 

Projekt Poustvarjanje Evropejcev skozi učenje zgodovine, umetnosti in kulture (REHAC Learning) bo ustvaril nove in učinkovite načine za usposabljanje in dvig kompetenc pedagogov, ki usposabljajo in podpirajo begunce.

Učitelji v šolah in izvajalci izobraževanja odraslih se zaradi različnih večkulturnih skupin udeležencev izobraževanja pri svojem delu srečujejo z vse večjimi izzivi. Organiziranje in vodenje učenja v takšnih skupinah zahteva nove usposobljenosti in povečano zavest o okoliščinah, s katerimi se soočajo populacije udeležencev. Cilj tega projekta je pedagogom pomagati graditi na svojih pedagoških sposobnostih in znanjih z uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na izkustvenem učenju.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Partnerstvo ima širok razpon strokovnosti pri zagotavljanju izobraževanja odraslih, med katerimi so nekateri še posebej usposobljeni za formalno izobraževanje učiteljev. Vsi partnerji delajo z begunci in njihovimi učitelji ali pa bodo to počeli v bližnji prihodnosti. Delo poteka znotraj rednih učnih centrov za odrasle, v muzejih in kulturnih centrih ter na univerzah.

 

Skupni dejavniki partnerstva so: spodbujanje migrantov pri vključevanju v novo kulturo, vseživljenjsko učenje, podpora pri pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti za »nov začetek« v življenju, uporaba kulturnih ustanov za lajšanje učenja in razvijanje jezika ter potreba po močni podporni mreži za vse ponudnike izobraževanja znotraj Evropske skupnosti in znotraj njihove lastne države.

 

Skozi projekt želimo ustvariti novo, inovativno metodologijo, nove pristope k učenju in obravnavanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb, vključujoč zgodovino, umetnost in kulturo z namenom inkluzije in integracije v evropsko družbo.

 

Partnerji v projektu:

 

  • Izobraževalni center Geoss d.o.o., Litija, Slovenija

  • Euracademy Association, Atene, Grčija

  • Provincia di Livorno, Livorno, Italija

  • Provincia di Livorno – Sviluppo, Livorno, Italija

  • University college of Southeast Norway, Telemark, Norveška

  • The Nordic centre of Heritage Learning and Creativity, Ostersund, Švedska

  • Stiftelsen Jamtli, Ostersund, Švedska

  • Greek Forum of refugee, Atene, Grčija

 

http://www.rehac.eu/