IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Poklicna matura

Poklicna matura

Poklicna matura se izvaja v skladu z Zakonom o maturi (Ur.l. RS, št.15/03 in št. 1/07), Pravilnikom o poklicni maturi (Ur.l. RS, št. 44/08, št. 9/09 in št. 40/11), Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14) in Pravilnikom o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/08).

Poklicno maturo vodi in koordinira državna komisija za poklicno maturo, ki opravlja zakonsko predpisane naloge.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega sta dva predmeta obvezna, dva pa izbirna.  

Poklicna matura (PoM) je zaključek izobraževanja za udeležence izobraževanja odraslih, ki obiskujejo program srednjega strokovnega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati z opravljeno PoM pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, hkrati pa se lahko vpišejo na višješolski in visokošolski študij.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju, opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri pristojni zbornici.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Kandidati opravljajo poklicno maturo na šoli, kjer so se izobraževali.

Informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Klavdiji Mali po predhodnem dogovoru v referatu IC Geoss, na e-naslovu  ali na naši telefonski številki.

FGHDXHX

Splošne informacije o poklicni maturi

Koledar poklicne mature

PRIJAVA/ODJAVA pri poklicni maturi

Predmeti in predmetni izpitni katalogi

Trajanje in dovoljeni pripomočki

Četrti predmet poklicne mature

Ocenjevanje

Šolska maturitetna komisija 2017/18

Predpisi, ki urejajo izvajanje poklicne mature

Kršitve maturitetnih pravil in vrste ukrepov

Pritožbe

IZPITNI RED na poklicni maturi

Gradivo za pripravo na poklicno maturo - pisni del

Primeri ustnih vprašanj za poklicno maturo