IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Zaključni izpit

Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem izmed

izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja.  

 

Udeleženci, ki se izobražujejo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, šolanje zaključijo z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz:

1. pisnega in ustnega izpita iz Slovenščine in

2. izdelka oz. storitve z zagovorom.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

 

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

 

Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu so pozitivno opravljeni vsi po programu določeni splošno izobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni moduli, odprti del kurikula, opravljeno praktično usposabljanje, interesne dejavnosti  in poravnane vse finančne obveznosti.

 

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini , dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

 

Izpitni roki in prijava

 

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo šolska komisija za zaključni izpit objavi najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

 

Informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit Klavdiji Mali po predhodnem dogovoru v referatu IC Geoss, na e-naslovu   ali na naši telefonski številki.

 

Splošne informacije o zaključnem izpitu

 

Šolski koledar zaključnega izpita

 

PRIJAVA /ODJAVA  pri zaključnem izpitu

 

Izpitni katalogi za zaključni izpit

           Slovenščina

       Izdelek oz. storitve z zagovorom TRGOVEC

Izdelek oz. storitev z zagovorom RAČUNALNIKAR

 

Trajanje in potek zaključnega izpita

 

Ocenjevanje

 

Šolska komisija za zaključni izpit 2017/18

 

Predpisi, ki urejajo izvajanje zaključnega izpita

 

Kršitve pravil in vrste ukrepov

 

Pritožbe

 

ŠOLSKA PRAVILA na zaključnem izpitu

 

Gradivo za pripravo na zaključni izpit - pisni del