Nemščina za otroke

 CILJI PROGRAMA SO

  • uvajanje v tuji jezik in celostno usvajanje jezika,
  • razvijanje globalnega slušnega razumevanja,
  • pridobivanje besednega zaklada,
  • razvijanje izražanja in medkulturne komunikacije ter
  • razvijanje ljubezni in veselja do učenja tujih jezikov.

german for kids


Pouk jezika je prilagojen otrokovi starosti, kar pomeni, da osnove jezika usvaja neobremenjeno, skozi igro, pesem in zabavo.

V tem zgodnjem življenjskem obdobju so cilji učenja tujega jezika:
- pridobivanje pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika,
- usvajanje osnov glasovnega sistema,
- usvajanje osnov kulturnega ozadja nemško govorečih področij,
- razvijanje osnovnih spretnosti komuniciranja v nemščini.

 

O ČEM SE BOMO UČILI

Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče o živalih, hrani, šolskih potrebščinah ipd. in se seveda igrali ter naučili tudi marsikatero nemško pesmico. Spoznali se bomo tudi z osnovami, ki so zelo uporabne v vsakdanjih situacijah (npr. kako se predstavimo, kako naročimo hrano ipd.).

 

TRAJANJE

70 pedagoških ur, 2 šolski uri na teden.

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

 Vse podrobnejše informacije in nasvete vam bomo z veseljem posredovali, če se boste oglasili pri nas osebno ali pa nas poklicali.

 

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Jezikovni tečaji

Trg na Stavbah 8a

1270 Litija

Telefon: 01/8980-570 ali 031/759-355

E-pošta:

 

 

PRIJAVA NA TEČAJ