IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Informatika

OPIS POKLICA

Danes si življenja brez računalnikov ne znamo več predstavljati, saj so postali del našega vsakdana tako doma kot v službi. Informatik s svojim znanjem rešuje morebitne težave v podjetjih, kjer imajo vzpostavljen sistem informacijsko-komunikacijske tehnologije (javna podjetja, banke, zavodi ipd.). Poklic informatika je dinamičen, saj se vedno znova srečuje z novostmi, ki so pri tovrstnem poklicu stalnica. Inženirji informatike zasedajo delovna mesta: informatik, vzdrževalec programske opreme, spletni programer ipd.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir/inženirka informatike, iz priloge k diplomi pa je razvidno, katere izbirne module je študent izbral.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: Izredni

Temeljni cilji študijskega programa:

·         izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki,

·         pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike,

·         pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,

·         se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,

·         oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,

·         oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,

·         samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,

·        avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

 

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

 

PREDMETNIK

V okviru programa študent posluša komunikacije v tehniki, postavitev in konfiguracija omrežij, kodiranje programov, osnove ekonomije, sistemsko administriranje, upravljanje podatkovnih omrežij, načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov, razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev.

Za ogled predmetnika kliknite tukaj.

 

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite tukaj.