IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Logistično inženirstvo

 

OPIS POKLICA

Razvoj sodobnih tehnologij ter novih oblik povezovanja podjetij na domačem in svetovnem trgu zahteva logistične storitve s specializiranimi znanji, ki bodo podjetjem omogočala doseganje konkurenčne prednosti na trgu.

Področje logistike obsega dejavnosti, katerih namen je zagotoviti dobrine in storitve ob pravem času, na pravem mestu, optimalne količine in kakovost z najnižjimi stroški in vplivi na okolje.

Naloge inženirja logistike v podjetju so tudi povpraševanje, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne in druge storitve, zato se diplomanti tega programa lahko zaposlijo na vseh področjih logistike, transporta in špedicije, tako v malih in srednjih podjetjih kot tudi v velikih multinacionalkah.

V programu Logistično inženirstvo bomo udeležence usposobili v strokovno teoretičnih in praktično uporabnih znanjih za samostojno poklicno delo, ki zajema upravljanje toka materialov od virov do porabnikov.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir/inženirka logistike, iz priloge k diplomi pa je razvidno, katere izbirne module je študent izbral.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: izredni

Za podrobnejše informacije o programu kliknite tukaj.

 

PREDMETNIK

V okviru programa študent posluša obvezne module: komunikacija, logistika in poslovno-pravni sistemi. Izberete pa lahko med moduli cestni promet ali poslovna logistika.

Za ogled predmetnika kliknite tukaj.

 

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

 

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite tukaj.