IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Ekonomist - višja strokovna šola

OPIS POKLICA

Delo na področju ekonomije je dinamično, zanimivo in kreativno ter polno strokovnih izzivov. Za to potrebujete najnovejša znanja, poznati morate veljavno domačo in evropsko zakonodajo, biti morate seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja. Zaposlovanje ponuja široke možnosti tako v gospodarstvu kot negospodarstvu ali na področju samozaposlovanja.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv ekonomist/ekonomistka, iz priloge k diplomi pa je razvidno, katere izbirne module je študent izbral.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: Izredni

Podatki o programu in katalogi znanj se nahajajo tukaj.

 

PRIDOBLJENA ZNANJA        

Usposobili se boste za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij. Pridobili boste tudi znanja, potrebna za izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih. Študij vam bo poleg zvišanja izobrazbe omogočil tudi osebno napredovanje in pozitivne spremembe na delovnem mestu.

 

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. 

 

PREDMETNIK

Študijski program Ekonomist je široko zasnovan, saj usposablja ekonomiste za več različnih smeri. Na naši šoli lahko postanete Ekonomist – smer Komercialist.

V prvem letniku pridobijo študenti temeljna znanja za nadaljnji študij: znanja iz   tujega jezika (angleški jezik), komuniciranja, matematike in statistike, informatike  z uporabo računalnika, organizacije in menedžmenta ter obveznosti iz naslova praktičnega izobraževanja. 

 Za ogled predmetnika kliknite tukaj.

 

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite tukaj.