IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Strojništvo

OPIS POKLICA

Poklic inženirja strojništva je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji in Evropski uniji. Delovna področja, ki jih opravlja , so izjemno raznovrstna in široka. V vseh vejah industrije in tudi drugih delih gospodarstva tvorijo stroji, naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev , naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje.

Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajša zastoje ter zmanjša sekundarno škodo; večja podjetja imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodnjo – skrbi za zagotavljanje varnostnih ukrepov, in varstva okolja, komunicira s strankami.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir/inženirka strojništva

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: Izredni

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva,
  • razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva,
  • razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju,
  • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja,
  • oblikovati  prožnost in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter reševanje  konkretne strokovne problematike.

Podatki o programu in katalogi znanj se nahajajo tukaj.

Za program kliknite tukaj.

 

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. 

 

PREDMETNIK

V okviru programa študent posluša obvezne module: komunikacije, osnove, poslovanje in procesi, tehnologije, energetski modul, orodjarstvo.

 Za predmetnik kliknite tukaj.

  

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite tukaj.