IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Organizator socialne mreže

 

OPIS POKLICA

Program bo zapolnil primanjkljaj kadrov v socialni dejavnosti in tako posredno vplival na izboljšanje kakovosti življenja ljudi, saj se Slovenija, tako kot večina evropskih držav, sooča s problemi, kot so večanje deleža starejšega prebivalstva, pomanjkanjem časa za vzgojo in družinsko življenje. Srečujemo se z medgeneracijskimi problemi in socialno izključenostjo. Z vso omenjeno problematiko se bodo srečali študentje, ki se bodo odločili za vpis v program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE.

Program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE je izrazito praktično naravnan in nudi dobre zaposlitvene možnosti v najrazličnejših ustanovah socialne dejavnosti, kot so:

·         centri za socialno delo,

·         nevladne organizacije in društva,

·         domovi za starejše,

·         centri za pomoč ljudem na domu,

·         mladinskih domovih,

·         varnih hišah,

·         materinskih domovih,

·         kriznih centrih za žrtve.

 

PROGRAM

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže, iz priloge k diplomi pa je razvidno, katere izbirne module je študent izbral.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Način študija: Izredni

V okviru programa ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE boste pridobili praktična znanja za delo z ljudmi, s posamezniki in skupinami, za organiziranje pomoči otrokom in mladostnikom ter družinam in starejšim v lokalnem okolju, v mestu, krajevni skupnosti in soseski. Usposobili se boste za sodelovanje v projektih, informiranje otrok in mladostnikov o njihovih pravicah, usmerjanje otrok in starejših v svetovalno pomoč, organiziranje učne pomoči, usmerjanje mladih na poti iskanja poklicnega cilja, organiziranje samopomočniške skupine, nudenje svetovalne pomoči, organiziranje pomoči na domu, prostovoljno delo, animiranje mladih in starejših k aktivnemu organiziranju prostega časa.

 Podatki o programu in katalogi znanj se nahajajo tukaj

Za program kliknite tukaj.

 

PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

 

PREDMETNIK

V okviru programa študent izbira med izbirnima moduloma M5 Otroci in mladostniki in M7 Stari človek.

Za predmetnik kliknite tukaj.

 

VPIS

Za informacije o načinu in rokih za vpis kliknite  tukaj.