FeSTEM2019-09-06T15:42:16+00:00

FeSTEM

Projekt spodbuja opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki v visokem šolstvu (FeSTEM). Znanstvena, tehnološka, inženirska in matematična delovna sila (STEM) je ključna za evropsko inovativnost, zmogljivosti in globalno konkurenčnost. Kljub temu so ženske na delovnih mestih s področja naravoslovja in matematike (STEM) premalo zastopane in se manj odločajo za tovrstne študije, čeprav le to področje predstavlja skoraj polovico delovne sile EU in polovico delovne sile z univerzitetno izobrazbo. Vse to pomeni veliko priložnost za razširitev zaposlovanja na naravoslovnih področjih v Evropi. Zastopanost žensk na področju naravoslovnih znanosti se je s časom spreminjala. Na področju računalništva in matematike (najširšega področja izmed štirih komponent STEM) se je zastopanost žensk zmanjšala od leta 2000 za 3%. Inženirji so druga največja poklicna skupina v skupini STEM, vendar je le približno ena od sedmih inženirjev ženskega spola. Moški imajo veliko večjo možnost zaposlitve na področju naravoslovnih znanosti, kot jo imajo ženske, ne glede na njihovo izobrazbo.

Glavni cilj projekta FeSTEM je tako spodbujanje inovativne metodologije, ki bo študentom višješolskih programov omogočila, da za ustvarjanje uporabljajo tradicionalne in računalniško bogate medije za ustvarjanje pomenljivih razstavnih eksponatov, ki bodo delovali kot mentorski model za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na področju naravoslovnih znanosti. Novost, ki jo želimo v okviru projekta spodbuditi se kaže v dejavnostih, kjer bomo uporabili tradicionalne in računalniško bogate medije in višješolske študente soočili z uspešnimi ženskimi vzornicami na področjih naravoslovnih znanosti s čimer želimo spodbuditi mreženje in vzpostaviti sistem mentorske podpore. Izdelava pomenljivih razstavnih eksponatov temelji na predpostavki, da študenti s tem, ko se kot znanstveniki vključujejo v ustvarjalne in praktične procese, se spodbudi njihova notranja motivacija, da ostanejo aktivni in strastni na področju naravoslovnih znanosti. V inovativen projekt bodo vključene ženske, ki se učijo in poučujejo na področjih povezanih s STEM v višjem in visokem šolstvu. Kot glavni rezultati projekta so predvideni: metodologija poučevanja pri kateri se upošteva različnost spolov in enakost spolov, vključevanje višješolskih študentov/študentk v izdelavo skupnih razstavnih predmetov in promocijo vprašanj enakosti spolov, dostopno spletno orodje, ki bo omogočilo širjenje rezultatov in promocijo eksponatov, ki so v skladu z vprašanjem enakosti spolov, primeri kako lahko eksponati delujejo kot mentorski konstrukt za ženske na področju naravoslovnih znanosti (STEM) in za vključevanje višješolskih predavateljev v skupnost, kjer si bodo delili prakse in ideje.

VSE NOVICE PROJEKTA FeSTEM