Pathways2020-11-18T11:51:08+01:00

Pathways – Izpopolnjevanje z ustvarjanjem individualiziranih učnih poti 

Cilji

 • Zagotoviti strokovnjakom za izobraževanje odraslih in strokovnjakom za poklicno svetovanje ustrezna orodja, da bodo lahko nizko kvalificirane odrasle usmerjali k specifičnim učnim možnostim kot sredstvu za izboljšanje njihove usposobljenosti
 • Razvoj zmogljivosti teh strokovnjakov za zagotovitev, da bodo sposobni izvajati metodologijo in uporabljati orodja ter vključiti in motivirati končne upravičence pri sprejemanju učnih odločitev
 • Promocija vseživljenjskega učenja za vse, kar bo vodilo k izboljšani zaposljivosti in osebnemu razvoju končnih upravičencev – nizko kvalificiranih odraslih

Aktivnosti

 • Delo na intelektualnih outputih (analiza trenutnega stanja, orodje za izobraževanje odraslih, razvoj tečaja, e-učna platforma, pilotna faza)
 • 4 mednarodni projektni sestanki
 • 6 multiplikativnih dogodkov
 • Kratkotrajno usposabljanje osebja – usposabljanje trenerjev
 • Zaključna konferenca
 • Razširjanje rezultatov

Rezultati

 • Pathways analiza trenutnega stanja
 • Pathways e-učna platforma
 • Pathways orodje za izobraževanje odraslih
 • Pathways razvoj tečaja
 • Pathways pilotna faza

Vplivi na okolje

 • Prispevanje k spremembam v miselnosti ljudi kot načina za izboljšanje spretnosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja
 • Prepoznane veščine nizko kvalificiranih odraslih kot načina za izboljšanje njihove zaposljivosti in osebnega razvoja
 • Dvig kompetenc strokovnjakov za izobraževanje odraslih in kariernih strokovnjakov

Partnerji

VSE NOVICE PROJEKTA PATHWAYS