Lokalna pobuda o ozaveščanju o trajnosti projekta YOUTHECO

V juliju sta se odvili dve lokalni pobudi o ozaveščanju o trajnosti v okviru projekta YOUTHECO. Prva se je odvila na OŠ Gradec, kjer smo učiteljem in ostalim strokovnim delavcem predstavili projekt YOUTHECO, njegov namen, cilje in izvedene aktivnosti. Največ pozornosti je požela platforma, na kateri so zbrane različne metode, orodja in vsebine sedmih modulov, ki zajemajo različne teme trajnosti. V osnovi je platforma namenjena mladinskim delavcem, ki delajo z osipniki in mladimi ženskami, a so metode zastavljene tako, da jih lahko uporabijo tudi pedagoški, andragoški in ostali sodelavci, ki se ukvarjajo s pridobivanjem trajnostnih oz. zelenih kompetenc.

Druga pobuda pa se je odvila 4. 7. 2024 v Brežicah, kjer smo mladim iz različnih koncev Evrope na mladinski izmenjavi The looking glass predstavili projekt Youtheco in z njimi izvedli interaktivne delavnice o trajnostnem načinu potovanja kot primer ene od metod projekta. Tudi oni so izrazili zanimanje za nabor orodij, kar potrjuje, da je projekt zajel vročo temo in nagovoril aktualne potrebe.

Če tovrstne vsebine zanimajo tudi vas, vas vabimo, da se registrirate na naši platformi in dostopate do brezplačnih vsebin: https://hub.youtheco.eu/register/. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Erasmus+.