računalnikar2020-08-17T10:00:50+02:00

Project Description

RAČUNALNIKAR

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: računalnikar / računalnikarica

Zaposlitvene možnosti so neskončne… Zaposliš se lahko v podjetjih in ustanovah, kjer so prisotni računalniki oziroma računalniške periferne naprave, računalniška omrežja in drugi računalniški sistemi, ter na drugih delovnih mestih, kjer se uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Kompetence, ki si jih udeleženec pridobi v programu, so sestavljanje računalnikov, vzdrževanje in odpravljanje napak strojne opreme, nameščanje in vzdrževanje informacijske programske opreme, zavarovanje sistema pred zlorabami, svetovanje in pomoč uporabnikom na področju strojne in programske opreme, izvajanje osnovnih meritev na komunikacijskih inštalacijah in opremi, uporaba aktivnih elementov lokalnih računalniških omrežij, povezovanje računalniških sistemov v lokalna omrežja in medmrežja, zagotavljanje varnosti v lokalnih računalniških omrežjih, polaganje in ožičenje različnih vrst komunikacijskih inštalacij, poznavanje osnovnih konceptov programiranja.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • družboslovje
 • naravoslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • informatika s tehniškim komuniciranjem
 • upravljanje z uporabniško programsko opremo
 • izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
  – izdelava električnih inštalacij
  – izdelava komunikacijskih inštalacij
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • tehnična podpora uporabnikom

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • družboslovje
 • naravoslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • vzdrževanje informacijske opreme
 • programiranje naprav
 • vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz
 • napredno vzdrževanje strojne opreme
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • programska oprema računalnika
 • spletni strežniki

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • programiranje naprav
 • vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz
 • napredno vzdrževanje strojne opreme
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • programska oprema računalnika
 • spletni strežniki
NAZIV PREDMETA LETNIK
Slovenščina 1
Matematika 1
Tuji jezik 1
Umetnost 1
Družboslovje 1
Naravoslovje 1
Informatika s tehniškim komuniciranjem 1
Upravljanje z uporabniško programsko opremo 1
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 1
– Izdelava električnih inštalacij 1
– Izdelava komunikacijskih inštalacij 1
Interesne dejavnosti 1
Tehnična podpora uporabnikom 1
Slovenščina 2
Matematika 2
Tuji jezik 2
Družboslovje 2
Naravoslovje 2
Vzdrževanje informacijske opreme 2
Programiranje naprav 2
Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz 2
Napredno vzdrževanje strojne opreme 2
Interesne dejavnosti 2
Programska oprema računalnika 2
Spletni strežniki 2
Slovenščina 3
Matematika 3
Tuji jezik 3
Programiranje naprav 3
Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz 3
Napredno vzdrževanje strojne opreme 3
Praktično usposabljanje z delom 3
Aktivno državljanjstvo 3
Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku 3
Programska oprema računalnika 3
Spletni strežniki 3

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

2.990 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA