VETpreneur2023-09-27T08:54:51+02:00

VETpreneur –  Zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja s prevzemanjem podjetniškega izobraževanja v regiji

Cilji

 • Uvesti in podpreti uporabo okvira EntreComp v 3 sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Zahodnem Balkanu.
 • Povečati sodelovanje in povezave med formalnimi in neformalnimi institucijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri zagotavljanju in merjenju podjetniških kompetenc.
 • Povečati priložnosti za učenje na delovnem mestu in strokovni razvoj osebja in učencev, vključenih v sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti

 • Oblikovanje konceptualnega modela zbirke orodij in orodja za priznavanje EntreComp.
 • Nacionalne delavnice z deležniki in oblikovanje prilagojenih tečajev za 3 države (Črna gora, Albanija, Bosna in Hercegovina).
 • Usposabljanje izobraževalcev ter spletni seminarji z učitelji in izobraževalci v 3 državah.
 • Nacionalni EntreComp dogodki za mreženje centrov za izobraževanje odraslih.
 • Izvedba programa za študente v podjetjih v BiH in Črni gori.
 • Oblikovanje virtualnih podjetniških laboratorijev na osnovi reševanja problemov ter oblikovanje EntreComp scenarijev
 • Oblikovanje in izvedba EntreComp programa mobilnosti za izobraževalno in vodstveno osebje ter programa mobilnosti za študente srednjih poklicnih šol.
 • Oblikovanje in izvedba EntreComp programa mobilnosti za izobraževalno in vodstveno osebje ter programa mobilnosti za študente centrov za poklicno izobraževanje za odrasle.
 • Oblikovanje in izvedba EntreComp programa sledenja na delovnem mestu za vodstveno osebje CSO s poudarkom na poklicnem izobraževanju in socialnem podjetništvu.
 • Izvedba multiplikativnih dogodkov za deležnike, namenjenih EntreComp v 3 državah.
 • Oblikovanje in promocija videov s pričevanji udeležencev.

Rezultati

 • Zbirka orodij za integracijo okvira EntreComp v programe poklicnega izobraževanja z orodjem za priznavanje.
 • Oblikovan tečaj EntreComp za ponudnike poklicnega izobraževanja.
 • Podjetniški laboratoriji na osnovi reševanja problemov in orodje za usposabljanje.
 • 15 scenarijev na osnovi reševanja problemov podjetniških izzivov.
 • Program mobilnosti za izobraževalno in vodstveno osebje ter program mobilnosti za študente srednjih poklicnih šol.
 • Program mobilnosti za izobraževalno in vodstveno osebje ter program mobilnosti za študente centrov za poklicno izobraževanje za odrasle.
 • Program sledenja na delovnem mestu za vodstveno osebje CSO s poudarkom na poklicnem izobraževanju in socialnem podjetništvu.
 • Multiplikativni dogodki za deležnike, namenjeni EntreComp.
 • Videi s pričevanji.

Vplivi na okolje

 • Izboljšane povezave med profili poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter lokalnimi/regijskimi/nacionalnimi strategijami in prioritetami.
 • Povečana izpostavljenost osebja, managerjev, odločevalcev in učiteljev pristopom, ki zbližujejo trg dela in poklicno izobraževanje in usposabljanje.
 • Izboljšano znanje, tehnične, vodstvene in pedagoške veščine učiteljev in izobraževalcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
 • Izboljšan nivo kompetenc, veščin in potenciala zaposljivosti učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Partnerji

 • IC Geoss (Slovenija)
 • Junior achievement Srbija (Srbija)
 • Western Balkans Institute (Srbija)
 • CSI Center for social innovation (Ciper)
 • Junior achievement Montenegro (Črna gora)
 • Zavod za školstvo Podgorica (Črna gora)
 • Inkubator društvenih inovacija – Munja (Bosna in Hercegovina)
 • Asociacija za ekonomski razvoj Redah (Bosna in Hercegovina)
 • Chamber of commerce and industry of Republika Srpska (Bosna in Hercegovina)
 • Junior achievement Albania (Albanija)
 • Junior achievement Europe (Belgija)

Projekt traja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta.

VSE NOVICE PROJEKTA VETpreneur
Go to Top