klub diplomantov2021-11-22T16:02:09+02:00

KLUB DIPLOMANTOV – ALUMNI KLUB

Spoštovani diplomanti in diplomantke!

Kljub temu, da je vaš študij na naši višji strokovni šoli zaključen, vas vabimo, da se včlanite v Klub diplomantov Izobraževalnega centra Geoss.

In kaj  je namen Kluba diplomantov?

Namen Kluba diplomantov Izobraževalnega centra Geoss  je, da tudi po študiju predstavlja ohranjanje stikov z vašimi kolegi, sošolci, Izobraževalnim centrom Geoss pa tudi za širjenje mreže znanj in poslovnih možnosti.

Diplomanti Izobraževalnega centra Geoss gradite svojo kariero, rastete in ustvarjate. Vaše napredovanje na vseh področjih pa je pomembno tudi za nas, zato vas vabimo k brezplačni včlanitvi v Klub diplomantov Izobraževalnega centra Geoss!

KAJ JE KLUB DIPLOMANTOV

Klub združuje diplomante vseh generacij vseh študijskih programov, ki so diplomirali na Izobraževalnemu centru Geoss, z namenom sodelovanja in izmenjave izkušenj ter ustvarjanja priložnosti za razvoj kariere.

Prepričani smo, da je diploma, ki ste jo pridobili na naši višji šoli, pomemben korak na vaši poklicni poti. Klub je priložnost za ponovno spoznavanje in utrjevanje stikov s kolegi iz časa študija, za spoznavanje novih kolegov ter širjenje mreže znanja.

Diplomanti Izobraževalnega centra Geoss gradite svojo kariero, rastete in ustvarjate. Vaše napredovanje na vseh področjih je pomembno tudi za nas, zato vas vabimo, da se vključite v Klub diplomantov Izobraževalnega centra Geoss.

Na ta način bomo ohranili stike, spletli nova poznanstva, širili kreativnost in inovativnost ter gradili poslovne in socialne mreže.

POSLANSTVO

Alumni klub združuje diplomante vseh generacij študijskih programov, ki so diplomirali na Izobraževalnemu centru Geoss – višji strokovni šoli, z namenom sodelovanja in izmenjave izkušenj ter ustvarjanja priložnosti za razvoj kariere.

Poslanstvo naše šole je tudi spremljanje vašega poklicnega udejstvovanja in napredovanja, zato vas vabimo, da se včlanite v Alumni klub diplomantov Izobraževalnega centra Geoss.

VIZIJA

Doživljenjsko med seboj povezati generacije študentov tako poslovno kot strokovno, znanstveno in osebno.

VREDNOTE

  • ohranjanje povezanosti in komunikacije med diplomanti,
  • negovanje pripadnosti Višji strokovni šoli Izobraževalnega centra Geoss
  • razvoj posameznikov ter organizacij in
  • aktivna vloga pri pozitivnem razvoju družbe.

KAKO SODELOVATI

Pridružite se nam in ostalim članom kluba študentov. Za prijavo pišite na gordana@ic-geoss.si

PREDNOSTI ČLANOV

  • sodelovanje v projektih
  • mreženje z različnimi strokovnjaki
  • prenos znanj
  • stik z nekdanjimi sošolci