TEČAJI2018-10-16T12:53:31+02:00

JEZIKOVNI TEČAJI

angleščina

poslovna
angleščina

nemščina

poslovna
nemščina

nemščina
za otroke

španščina

ruščina

italijanščina

PRIJAVI SE NA TEČAJ

TEČAJI RAČUNALNIŠTVA

osnove
računalništva

internet in
uporaba e-pošte

word
začetni

excel
začetni

excel
nadaljevalni

powerpoint

indesign

PRIJAVI SE NA TEČAJ

OSTALI TEČAJI

kaligrafija

PRIJAVI SE NA TEČAJ