SMARTageCARE2023-12-19T13:40:08+01:00

SMARTageCARE – Zbirka orodij za skrb in opolnomočenje evropskih starejših odraslih: Ekosistem, priročnik in digitalna platforma za digitalni prehod, e-zdravje in državljanstvo

 

Cilji

 • Razviti izobraževalno metodologijo IKIGAI za razvoj spretnosti starejših odraslih na področju digitalnega prehoda, digitalnega zdravstvenega varstva, (e-zdravja) in državljanstva.
 • Opolnomočiti starejše odrasle z manjšim številom digitalnih spretnosti, ki podpirajo odpornost in vključenost v digitalni prehod s pomočjo digitalnega zdravstvenega varstva (eZdravje) avtonomije, spodbujanja državljanske ustreznosti za posredovanje v javnih politikah.

Aktivnosti

 • Spodbujanje mreže evropskih ambasadorjev.
 • Vzpostavitev in razvoj programa usposabljanja za e-učenje na področju digitalnega prehoda, zdravstvenega varstva in evropskega državljanstva, ki ga je mogoče kasneje nadgraditi.
 • Razvoj razširljive večkulturne in demokratične okvire za dejavno sodelovanje in podporo starejšim pri digitalnem prehodu, zdravstvenem varstvu in državljanstvu.
 • Razviti izobraževalno orodje SMARTageCARE za starejše odrasle in njihove skrbnike.

Rezultati

 • Razširjeno uvajanje, preskušanje in sprejemanje izobraževalnega orodja SMARTageCARE (Ekosistem, priročnik, digitalna platforma) po vsej Evropi, ob upoštevanju dostopnosti, etičnih načel in varstva podatkov (GDPR).
 • Načrt razširjanja in uporabe orodja SMARTageCARE.
 • Identiteta projekta SMARTageCARE ter vzpostavitev in upravljanje spletne strani projekta in spletnih družbenih medijev.
 • Razširjanje in sporočanje priporočil SMARTageCARE za prenosljivost vsem ustreznim zainteresiranim stranem.

Vplivi na okolje

 • Vključevanje lokalnih, nacionalnih skupnosti, mrež in zagovorniških omrežij.
 • Javna dostopnost brezplačnih izobraževalnih in digitalnih komponent.
 • Povezanost mreže ambasadorjev, svetovalnega sveta in trajnostne strategije.
 • Prilagajanje zbirke orodij potrebam lokalnega okolja.
 • Izboljšanje znanja in spretnosti zaposlenih v partnerskih organizacijah na področjih projekta in širše ter krepitev tesne mreže sodelujočih organizacij

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top