ŠTUDIJSKI KROŽKI2021-11-24T10:51:04+02:00

Študijski krožki

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. 5-12 ljudi se vsaj petkrat sreča, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca.

Odnosi v krožku so sproščeni in prijateljski, udeleženci pa medseboj enakopravni (ne enaki). Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

Udeleženci krožka sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju.

Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja.

Na Izobraževalnem centru Geoss študijske krožke izvajamo od leta 2017 dalje. Do sedaj smo jih izvedli 18.

Brošure, ki so nastale v okviru nekaterih naših ŠK:

2017

 • Medgeneracijski vrt
 • Čuječnost
 • Gozd za zdravje
 • Informacijsko komunikacijsko
 • Moj Sitarjevec
 • Vrnem ti milo za žajfo in žavbo

2018

 • G-rajski park
 • Čuječnost
 • Milo in mazilo
 • Podobe Sitarjevca
 • Zavozlajmo odvozlajmo
 • Znamenito znamenje

2019

 • Dnevna soba za Savo
 • Puhaste sanje za vse mlade

2020

 • Migi – Digi
 • Vrtni krtki
 • Milo za žajfo
 • Kdo? Kaj? Razvozlaj

2021

 • Migi – Digi
 • Vrtni krtki
 • Savski razglednik
VSE NOVICE PROJEKTA

Projekt denarno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Več o projektu na: https://sk.acs.si/