višja šola – šolnina2021-08-19T10:44:41+02:00

CENIK VIŠJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

INFORMATIKA

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.900 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

POSLOVNI
SEKRETAR

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

STROJNIŠTVO

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.800 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

EKONOMIST

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

LOGISTIČNO
INŽENIRSTVO

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.700 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

*Šolnina za letnik velja v primeru rednega mesečnega obročnega plačevanja. Maksimalno število obrokov je 12. Prvi obrok šolnine plača študent ob vpisu, vse ostale pa skladno s sklenjeno pogodbo o izobraževanju. Vsi programi imajo 2 letnika, zgoraj navedene šolnine predstavljajo strošek posameznega letnika. V šolnino za letnik je všteto prvo in drugo opravljanje izpita iz posameznega predmeta, vsako naslednje opravljanje se plača posebej po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto.

**Velja v primeru plačevanja stroškov izobraževanja po posameznih predmetnih izpitih. Ta način plačila je možno izbrati le dvakrat v celotnem trajanju izobraževanja na IC GEOSS. V tem primeru študent plača vpisnino ob vpisu v posamezno študijsko leto, strošek posameznega predmetnega izpita pa ob prijavi na izpit. V šolnino za letnik je všteto prvo in drugo opravljanje izpita iz posameznega predmeta, vsako naslednje opravljanje se plača posebej po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto.

V tretjem študijskem letu vpisa ni stroškov vpisa in šolnine, le strošek diplomskega dela z zagovorom, katerega višina je določena s cenikom za tekoče študijsko leto. To pomeni, da študent v tretjem študijskem letu izobraževanja opravlja študijske obveznosti v okviru plačanih šolnin na 1. in 2. letnik.

Če ima študent opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih in fakultetah, lahko odda vlogo za priznavanje izpitov. V primeru priznananih izpitov, predstavlja šolnina seštevek vpisnine za študijsko leto in strošek predmetnih izpitov po veljavnem ceniku za študijsko leto**, vendar ne več kot znaša celotna šolnina*.

evidenčni vpis

Študent se lahko vpiše evidenčno, če ne izpolnjuje pogojev za ponovni vpis ali napredovanje, ali pa je bil že trikrat vpisan v študijski program.

Študent, ki je bil vpisan 3 študijska leta in ni zaključil izobraževanja, se mora, da dokonča študij, vpisati evidenčno. Stroški dokončanja študija za evidenčni vpis v četrto in vsa nadaljna študijska leta znašajo: 150 €  vpisnina za študijsko leto in 70 €  za vsak predmetni izpit (vključeno prvo in drugo ponavljanje izpita).

Študent, ki je bil vpisan 2  leti ali manj in po zaključenem študijskem letu na izpolnjuje pogojev za napredovanje ali ponavljanje letnika, se lahko v naslednjem študijskem letu vpiše v isti letnik evidenčno. Strošek evidenčnega vpisa znaša 150 €, manjkajoče predmetne študijske obveznosti pa lahko opravlja brezplačno v okviru plačanih stroškov za preteklo študijsko leto. Po enoletni ali večletni prekinitvi se lahko študent vpiše evidenčno ponovno v zadnji letnik, v katerega je bil že vpisan, vendar mora plačati stroške izobraževanja za letnik v skladu z veljavnim cenikom.

cenik ostalih storitev

330 €  … diplomsko delo z zagovorom

70 €  … komisijski izpit (opravljanje izpita tretjič in vsako naslednje)

30 €  … oblikovno tehnični pregled diplomskega dela (tretji in vsak naslednji)

popusti na šolnino

V primeru plačila celotne šolnine v enkratnem znesku ali plačevanja šolnine v rednih mesečnih obrokih priznamo:

5 % popusta  … za plačilo celotne šolnine v enkratnem znesku

20 % popusta na šolnino za prvi letnik … udeležencu, ki je uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje na IC GEOSS v preteklem šolskem letu

10 % popusta na šolnino za prvi letnik … udeležencu, ki je uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje na IC GEOSS in njegovih predhodnih pravnih oblikah pred preteklim šolskim letom

Popusti se ne seštevajo. Upošteva se le najvišji možen popust.

Popusti veljajo le za fizične osebe, ne veljajo za pravne osebe.

Višina šolnine in ostalih stroškov se lahko določi individualno in se v primeru posebnih dogovorov lahko razlikuje od cen navedenih v ceniku.