PROJEKTNI REZULTATI

Na Izobraževalnem centru Geoss od leta 2018 izvajamo in sodelujemo pri mednarodnih Erasmus+ projektih. Projekti potekajo na različnih izobraževalnih področjih z vsebinami namenjenimi različnim ciljnimi skupinam izobraževalcev in učečih se.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Erasmus+ bogati življenja in širi obzorja.

V okviru projektov, ki so se že zaključili, in ki še potekajo, smo s projektnimi partnerji razvili vrsto uporabnih izobraževalnih gradiv, ki so prosto dostopna in na voljo za prenos. Gradiva smo razporedili po izobraževalnih področjih:

NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO IZOBRAŽEVANJE

Projekt REHAC

  • Tečaj usposabljanja UPSELL je namenjen predvsem izobraževalcem in mentorjem v programih za starejše osebe. Vsebine tečaja se navezujejo na principe srebrne ekonomije in poudarjajo pomembnost vseživljenjskega učenja. Tečaj ponuja bogato zbirko aktivnosti s področja digitalnih znanj, zdravega življenjskega sloga, ročnih in umetnostnih spretnosti ter duha skupnosti, ki so primerne za starejše osebe

    Povezava: Tečaj usposabljanja UPSELL

           Projekt UPSELL

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE

PODROČJE MLADINE