PROJEKTNI REZULTATI

Na Izobraževalnem centru Geoss od leta 2018 izvajamo in sodelujemo pri mednarodnih Erasmus+ projektih. Projekti potekajo na različnih izobraževalnih področjih z vsebinami namenjenimi različnim ciljnimi skupinam izobraževalcev in učečih se.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Erasmus+ bogati življenja in širi obzorja.

V okviru projektov, ki so se že zaključili, in ki še potekajo, smo s projektnimi partnerji razvili vrsto uporabnih izobraževalnih gradiv, ki so prosto dostopna in na voljo za prenos. Gradiva smo razporedili po izobraževalnih področjih:

NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO IZOBRAŽEVANJE

Projekt REHAC

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE

PODROČJE MLADINE