SREDNJA ŠOLA2018-10-01T02:13:21+02:00

tehnik
računalništva

računalnikar

bolničar
negovalec

trgovec

strojni
tehnik

predšolska
vzgoja

logistični
tehnik

ekonomski
tehnik

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA