Znanost kuhanja2023-12-19T09:17:53+01:00

Znanost kuhanja: Učenje oseb z intelektualnimi ovirami na področju STEM skozi kuhanje

 

Cilji

 • Spodbujanje učenja predmetov STEM med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju s pomočjo kuhanja.
 • Učenje teh predmetov narediti bolj privlačno in zabavno.
 • Povečanje znanja o predmetih STEM.
 • Povečati samostojnost oseb z intelektualnimi oviranostmi.

Aktivnosti

 • Razvoj inovativnega pristopa “Učenje področja STEM skozi kuhanje” za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
 • Produkcija kuharske knjige o učenju STEM – Zbirka orodij.
 • Razvoj učne dejavnosti, ki temelji na igrah.
 • Vsi rezultati projekta na voljo v petih evropskih jezikih.
 • Kakovost in razširjanje rezultatov projekta.

Rezultati

 • Inovativen pristop za učenje področja STEM skozi kuhanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju in orodja za njegovo implementacijo.
 • Uporabniku prijazna učna kuharska knjiga.
 • Aktivnost, ki temelji na igri za večjo motivacijo in interakcijo učečih.

Vplivi na okolje

 • Izboljšanje strokovnega znanja in spretnosti osebja partnerskih organizacij na področju razvoja in izvajanja učnih dejavnosti na področju STEM za ranljive ciljne skupine učencev, zlasti za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
 • Izboljšane spretnosti in znanje na področju poučevanja predmetov, povezanih s STEM, s kuhanjem za osebe z intelektualnimi oviranostmi.
 • Povečana izobraževalna ponudba učnih dejavnosti za osebe z intelektualnimi oviranostmi.
 • Večja ozaveščenost o pomenu enakih učnih možnosti za vse ciljne skupine učencev in pomenu sledenja trenutnim izobraževalnim potrebam.
 • Okrepljeno mreženje in/ali vzpostavljene nove mreže na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.
 • Večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbo.
 • Možnost prilagoditve rezultatov projekta za druge ciljne skupine učencev in posledično večja izobraževalna ponudba.

Partnerji

Projekt traja od 1.10.2023 do 31.10.2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top