ECHE LISTINA2021-05-10T12:29:04+02:00

Erasmus listina za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2021-2027

Izobraževalni center Geoss je uspešno pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE za programsko obdobje 2021-2027. Pridobitev listine nam omogoča sodelovanje v programu Erasmus+ v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks. Veselimo se sodelovanja z vsemi, ki bodo izkazali interes po participaciji v naših projektih. Dobrodošli.

Za več informacij nam pišite na info@ic-geoss.si ali pokličite na 031 759 355.

EC Geoss obtained Erasmus charter for higher education – ECHE for programme period 2021-2027. ECHE represents framework and prerequisite for European cooperation within Erasmus+ programme in field of tertiary education. With successful application we will be able to organize different student/teacher/staff mobility and other projects. We are looking forward to cooperate with various participants that will show interest in our further projects. Welcome.

 For further informations please contatat us on info@ic-geoss.si or call us on +38631 759 355.

USEFUL LINKS (uporabne povezave):

Erasmus ID code: SI LJUBLJA25

PARTNER – PIC code: 932356435

V letu 2015 je Izobraževalni center Geoss d.o.o. pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

In 2015 Education centre Geoss obtained Erasmus Charter for Higher Education– ECHE for programme periode 2014-2020.

Številka Erasmus listine  za terciarno izobraževanje 2014-2020 / Nr. of Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020: 269586-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE