ECHE LISTINA2020-08-24T14:26:25+01:00

Erasmus listina za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Erasmus listina za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini

V IC Geoss smo uspešno pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE za programsko obdobje 2014-2020. V nadaljevanju si oglejte povezave do Erasmus+ programa in ostalih koristnih informacij. Veselimo se sodelovanja z vsemi, ki bodo izkazali interes po participaciji v naših projektih. Dobrodošli.

Za več informacij nam pište na  ali pokličite na 031 759-355.

IC Geoss is applying to obtain Erasmus charter for higher education – ECHE for programme period 2014-2020.

ECHE represents framework and prerequisite for European cooperation within Erasmus+ programme in field of tertiary education. With successful application we will be able to organize different student/teacher/staff mobility and other projects.

In addition please check links to information about Erasmus+ and other relevant topics. We are looking forward to cooperate with various participants that will show interest in our further projects. Welcome.

 For further informations please contatat us on  or call us on +38631 759-355.

USEFUL LINKS (uporabni linki):

V letu 2015 je Izobraževalni center Geoss d.o.o.pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 269586-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI LJUBLJA25

PARTNER-PIC koda: 932356435