iščemo kadre2019-08-14T12:35:20+02:00

IŠČEMO KADRE

Trenutno nimamo potreb po kadrih.

K sodelovanju vabimo predavatelje za višješolske programe z nazivom predavatelj višje strokovne šole (skladno z 34. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14), za višješolske programe:

– Ekonomist

– Strojništvo

– Organizator socialne mreže

– Logistično inženirstvo

– Poslovni sekretar

– Informatika

K sodelovanju vabimo predavatelje za predavanja v srednješolskih programih, za naslednje predmete:

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI: Zgodovina, Psihologija

PREDŠOLSKA VZGOJA:  Razvoj in učenje predšolskega otroka, Varno in zdravo okolje

LOGISTIČNI TEHNIK: Tehnologija komuniciranja, Logistika tovornih tokov, Transportna sredstva, Mednarodna blagovna menjava

EKONOMSKI TEHNIK: vsi strokovni moduli

STROJNI TEHNIK: vsi strokovni moduli

RAČUNALNIKAR: vsi strokovni moduli

 BOLNIČAR – NEGOVALEC: vsi strokovni moduli

 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: vsi strokovni moduli

Pri izbiri predavateljev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Ustrezna znanja
  • Pedagoško-andragoška izobrazba
  • Strokovni izpit