logistični tehnik2018-08-11T03:37:41+00:00

Project Description

LOGISTIČNI TEHNIK

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: logistični tehnik / logistična tehnica

Logistični tehnik je med najbolj iskanimi poklici v Evropi. Uspeh vsakega podjetja in družbe je vedno bolj odvisen od uspešne logistike, zato je v zadnjih letih vse večje povpraševanje po sposobnih in ustreznih kadrih. Delo logističnega tehnika je zelo dinamično. Vzpostavlja stike s strankami doma in v tujini, načrtuje, pripravlja in izvaja dejavnosti v potniškem in blagovno-tovornem prometu. Iskati mora najhitrejše, najcenejše in tudi najvarnejše poti.

Zaposlitvene možnosti so neskončne: v javni upravi, logističnih centrih, notranjem prometu, pretvorno-skladiščni, špedicijski, carinski in transportni dejavnosti, tehičnih pregledih cestnih motornih vozil, poštni dejavnosti, carini, vojski, policiji.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • sociologija
 • fizika
 • kemija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija blagovnih tokov
 • tehnologija komuniciranja
 • logistika tovornih tokov
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 • transportna sredstva
 • logistika tovornih tokov
 • mednarodna blagovna menjava
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj

PRVI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija blagovnih tokov
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • nadgradnja temeljnih znanj

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • geografija
 • fizika
 • kemija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija komuniciranja
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • sociologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • transportna sredstva
 • mednarodna blagovna menjava
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • poslovni načrt
 • interesne dejavnosti

srednje poklicno tehniško izobraževanje

USTREZNA PREDHODNA IZOBRAZBA*

2.360 €

NEDOKONČAN USTREZEN PROGRAM PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

srednje strokovno
izobraževanje

KONČANA
OSNOVNA ŠOLA*

3.270 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Stopi korak naprej in se nam pridruži!