logistični tehnik2018-08-11T03:37:41+00:00

Project Description

LOGISTIČNI TEHNIK

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: logistični tehnik / logistična tehnica

Logistični tehnik je med najbolj iskanimi poklici v Evropi. Uspeh vsakega podjetja in družbe je vedno bolj odvisen od uspešne logistike, zato je v zadnjih letih vse večje povpraševanje po sposobnih in ustreznih kadrih. Delo logističnega tehnika je zelo dinamično. Vzpostavlja stike s strankami doma in v tujini, načrtuje, pripravlja in izvaja dejavnosti v potniškem in blagovno-tovornem prometu. Iskati mora najhitrejše, najcenejše in tudi najvarnejše poti.

Zaposlitvene možnosti so neskončne: v javni upravi, logističnih centrih, notranjem prometu, pretvorno-skladiščni, špedicijski, carinski in transportni dejavnosti, tehičnih pregledih cestnih motornih vozil, poštni dejavnosti, carini, vojski, policiji.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • sociologija
 • fizika
 • kemija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija blagovnih tokov
 • tehnologija komuniciranja
 • logistika tovornih tokov
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 • transportna sredstva
 • logistika tovornih tokov
 • mednarodna blagovna menjava
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj

PRVI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija blagovnih tokov
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • nadgradnja temeljnih znanj

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • geografija
 • fizika
 • kemija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehnologija komuniciranja
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik I
 • sociologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • transportna sredstva
 • mednarodna blagovna menjava
 • logistika tovornih tokov
 • praktično usposabljanje z delom
 • poslovni načrt
 • interesne dejavnosti

srednje poklicno tehniško izobraževanje

USTREZNA PREDHODNA IZOBRAZBA*

2.360 €

NEDOKONČAN USTREZEN PROGRAM PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

srednje strokovno
izobraževanje

KONČANA
OSNOVNA ŠOLA*

3.270 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA