KORAK – Temeljne kompetence 2023-20292024-06-05T09:31:16+02:00

KORAK – Temeljne kompetence 2023-2029

Emblem EU in I feel Slovenija

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK (Temeljne kompetence 2023-2029), ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana, v okviru katerega bomo izvajali brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029.

Opis projekta:

Konzorcij sestavljamo:

Trajanje projekta: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Namen in cilj projekta: Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Rezultati projekta: Izobraževalni center Geoss d.o.o. bomo izvedli 68 programov, v katere bomo vključili 804 udeležence. V okviru vseh programov bomo izvedli 51 javno veljavnih programov, v katere bomo vključili 60 udeležencev.

Ciljna skupina projekta so odrasli skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih. Vsaj 60 % prvič vključenih udeležencev bo spadalo v eno od naslednjih ranljivih skupin:

 • nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Finančna vrednost celotnega projekta: 2.240.509,54 €, od tega EU sofinanciranje: 896.203,82 €

 • za IC Geoss d.o.o.: 334.480,00 €, od tega EU sofinanciranje – 133.792,00 €

Usmerimo naš KORAK skupaj:

JEZIKOVNI PROGRAMI (40 ur):

 • različne stopnje
 • različni jeziki

PROGRAMI UČENJA RAČUNALNIŠKIH IN DIGITALNIH VSEBIN (40 ur):

 • osnovna/napredna znanja
 • pridobivanje digitalnih kompetencuporaba računalniških programov,  e-komunikacija na računalniku in pametnem telefonu , e-storitve v vsakdanjem življenju, socialna omrežja, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost na spletu, reševanje IKT problemov,…

PROGRAMI ZA OSEBNOSTNO RAST IN POKLICNI RAZVOJ (40 ur):

 • učinkovita komunikacija,
 • reševanje konfliktov,
 • zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa,
 • osebna odgovornost za trajnostnost in krožno gospodarstvo v podjetju in okolju,
 • finančna pismenost,
 • odgovornost do dela, upravljanje s časom,
 • kulturna zavest in izražanje,
 • participacija zaposlenih,
 • aktivno državljanstvo v družbi,

JAVNOVELJAVNI PROGRAMI:

 • Začetna integracija priseljencev (180 ur),
 • UŽU – Moj korak (UŽU MK) (100 ur),
 • Računalniška pismenost za odrasle (100 ur)

ZaKORAKajmo skupaj v svet novih znanj in priložnosti!

Naročnik in financer:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

»Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, Prednostna naloga 6: Znanje in spretnosti ter odzivni trg dela, Specifični cilj ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«

Za več informaciji glede izvajanja programov spremljajte našo spletno in Facebook stran. Dosegljivi smo tudi na telefonsko številko 031 759 355  in po elektronski pošti klavdija@ic-geoss.si.

Oddajte informativno prijavo, na podlagi katere bomo oblikovali konkretne vsebine naših brezplačnih delavnic.

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA:

TRENUTNO NI IZOBRAŽEVANJ V TEKU!

IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2024 V PRIPRAVI:

 • UŽU – Moj korak – predviden pričetek: september 2024
 • Tuji jeziki- angleščina, nemščina in španščina – informativne prijave  (predviden pričetek: september 2024)
 • Digitalna usposabljanja – informativne prijave (predviden pričetek: september 2024)
 • Programi mehkih veščin: – informativne prijave (predviden pričetek: september 2024)

ARHIV IZOBRAŽEVANJ:

o   Zabavna angleščina – Ciljna skupina: odrasli skladno z ZIO
o   (Varna) uporaba spletnih orodij – Ciljna skupina: odrasli skladno z ZIO
o   (Varna) uporaba spletnih orodij (2) – Ciljna skupina: odrasli skladno z ZIO
o   Korak do zdravja, učinkovite komunikacije in medgeneracijskega sodelovanja  Ciljna skupina: odrasli skladno z ZIO

o   Začetna integracija priseljencev-pop– CIljna skupina: skladno s programom

FACEBOOK STRAN IC GEOSS
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top