AKTUALNI PROJEKTI2020-01-28T08:42:06+01:00

Evropski projekti

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Izmenjava dobrih praks)
YEAR: 2018

Kako uporabljati kulturno dediščino, da bi zgradili kohezijo in identiteto določene lokalne skupnosti ter kako jo uporabljati na bolj inovativne načine kot jo danes, da bi krepila tudi gospodarstvo skupnosti? Katere ukrepe je treba sprejeti? To so vprašanja, ki so navdihnila projekt HE.CO.

Kulturna dediščina predstavlja dinamično resničnost, saj je nepreklicna celota, ki je v nenehni rasti. To vključuje odkrivanje in stalno pridobivanje podatkov in materialov ter umetniških in ekspresivnih eksperimentov našega časa. Ta dinamičnost mora slediti nenehnemu posodabljanju tudi strokovnih delavcev, uradnikov in celotnega administrativnega osebja, ki svoje delo opravljajo predvsem v majhnih centrih in se pri svojem delu srečujejo z omejenimi viri in pogosto slabo prepoznavnostjo. Ponovno aktiviranje “ekonomije neizražene lepote” bi lahko v takšnih občinah ustvarilo dodatno akumulacijo finančnih sredstev v vrednosti okrog 1,6 milijarde evrov in ustvarilo 30.000 novih delovnih mest. Internet ima zagotovo odločilno vlogo, saj nudi muzejem, knjižnicam in celo administrativnim delavcem veliko komunikacijskih možnosti, pod pogojem, da se oblikuje komunikacijska strategija, ki je skladna z nalogami omenjenih organizacij, ki lahko uporabljajo vsa orodja, ki so na voljo, od spletnih strani, socialnih omrežij do spletnih platform. Ob dobri strategiji lahko celo majhen muzej z dobrimi idejami zgradi zelo močno digitalno identiteto, ne samo za komunikacijo z obiskovalci, temveč tudi za vključitev obiskovalcev v širšem pomenu v muzejske aktivnosti, s čimer izpolni svojo najpomembnejšo nalogo.

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
YEAR: 2018

Družinsko izobraževanje MeTURA – Nazaj h koreninam, terapevtsko družinsko vrtnarjenje in terapevtsko družinsko kuhanje za samostojnejše življenje odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju.

Med izvajanjem programov vseživljenjskega učenja (VŽU) za ranljive odrasle, še posebej za člane Društva Sožitje iz Litije, smo v IC Geoss zaznali vrzeli v znanjih naših izobraževalcev za učinkovite učne priložnosti družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) za njihovo večjo angažiranost pri vključitvi v programe izobraževanja odraslih (IO). V Predpripravah (oktober 2018-januar 2019) smo skladno z načeli ReNPIO SLO 2013-2020 in ugotovitvami partnerja Zveze Sožitje izvedli nacionalno raziskavo, ki je vključevala ugotovitve njihovih raziskav, izkušenj, potreb, smernic družinskega VŽU za družine in ODČMD in načela njihovega Razpisa nacionalnih programov 2018. Srečali smo se s partnerjem Zvezo Sožitje na okrogli mizi, ugotovili, da se s podobnimi potrebami srečuje večina organizacij IO v Sloveniji (še posebej velik primankljaj ponudbe IO za ranljive je v Zasavju) in da je VŽU strokovno priznana potreba in pravica ODČMD, vendar jim, razen redkih izjem v institucionalnem varstvu v Sloveniji ni dostopna, ker zahteva posebna andragoška znanja in usposobljene mentorje, metode, orodja, pristope, dostopnost in individualizirane učne programe. Na podlagi ugotovitev smo zasnovali projektno idejo, ki rešuje zaznane potrebe izobraževalcev VŽU na povsem inovativen način, zato ustreznih komplementarnih partnerjev za njeno izvedbo v Sloveniji nismo našli. Raziskavo smo razširili v EU okolje, proučili izvedene analize in relavantne projekte, dejavnosti organizacij IO za ranljive odrasle in ugotovili, da se s podobnimi težavami srečujejo v širšem EU okolju. V partnerstvo smo povabili komplementarna partnerja Thrive in UOSIKAŽU, ki sta zaznala enake potrebe. Projektno idejo smo v januarju 2018 predstavili Networking workshops-u, IDEAS+ 2018 v organizaciji CESIE iz Italije v Bruslju (67 sodelujočih organizacij IO iz EU), kjer smo dobili še dodatno potrditev, da projektna ideja rešuje pomembne vrzeli izobraževalcev VŽU v širšem EU okolju in na podlagi razprave na srečanju k sodelovanju povabili še komplementarnega partnerja CSC Danilo Dolci. Partnerji smo skupaj nato pripravili vsebine projekta. Strateško partnerstvo je ciljno usmerjeno k razvoju inovativnih rezultatov za učinkovitejše trajnostno VŽU družin, njihovih ODČMD za večjo samostojnost, s potencialom vodenega trajnega samoizobraževanja v domačem okolju in v naravi.

EU PROGRAM: Erasmus+ K1 (Learning Mobility of Individuals)
YEAR: 2018

K(no)w Ekstremizem je 12-mesečni projekt, katerega cilj je izboljšati znanje mladinskih delavcev in njihove veščine pri preprečevanju ekstremističnega nasilja in sovražnega govora, Usposobili bomo mladinske delavce kako odgovoriti na neposredne potrebe, ki so jih izrazili mladi glede njihovega razumevanja in sodelovanje v procesu nasilja nad nasiljem; v nadaljnjem besedilu “cve.” Te potrebe so bile dokazane junija 2016 v Italiji v okviru projekta “Most do miru in demokracije” (2015-3-NO02-KA105-000610), iz katerega je razviden opis želenih sprememb Za katere mladi želijo, da bi jih dosegli po zaključenem programu usposabljanja cve.

EU PROGRAM: EVROPA ZA DRŽAVLJANE
LETO: 2018

V sedmem letu je sirski konflikt sprožil največjo svetovno humanitarno krizo in razsvetljenstvo po drugi svetovni vojni. Evropska unija in njene države članice so vodilni pri zagotavljanju mednarodne pomoči v tej krizi.

Begunska kriza večja kot je, bolj se povečujejo občutki nestrpnosti in socialne izključenosti. Čeprav so bile sprejete različne politike na ravni EU in na nacionalni ravni, pojav nestrpnosti, diskriminacije in rasizma ne kaže nobenega znatnega zmanjšanja v Evropi. Razlog za takšne negativne občutke prebivalstva EU je, da se od začetka krize, torej od začetka leta 2010 ni omogočilo ustreznih redukcijskih signalov. Posledično države članice EU, predvsem tiste, ki večinoma sprejemajo begunce/prosilce za azil (Italija, Nemčija, Španija itd.) nemudoma vzpostavijo pomemben sprejemni sistem, ne da bi pri tem namenili ustrezno pozornost državljanom in njihovim občutkom. S tem namenom bo pričujoči projekt združil države EU, ki gostijo priseljence/prosilce za azil, ki prihajajo iz držav izven EU pri naslednjih točkah:

 • deliti skupne in integrirane prakse, namenjene obveščanju državljanov o delovanju njihovih sprejemnih sistemov;
 • poiskati skupne prakse, katerih cilj je omogočiti sisteme za sprejem in zaščito, ki delujejo v državah EU, za spodbujanje sistema, ki omogoča stike domačinov z begunci/priseljenci/prosilci za azil;
 • okrepiti sisteme socialnega vključevanja za begunce/priseljence/prosilce za azil s pomočjo prostovoljnih ukrepov, ki jih neposredno predlagajo državljani držav gostiteljic;
 • najti skupne komunikacijske kanale, ki beguncem/priseljencem/prosilcem za azil omogočajo, da se predstavijo gostiteljskim skupnostim;
 • pripraviti predloge za spremembe politik, namenjene krepitvi socialne vključenosti in boljšemu sobivanju, zahvaljujoč prispevkom, ki prihajajo od državljanov držav gostiteljic – predstavnikov občin ter občanov.

EU PROGRAM: ERASMUS + K1 Konzorcij za mobilnost 2017 – 2020
LETO: 2017 – 2020

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je član konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Konzorcij je akreditiran za obdobje od 2017-2020.

Primarni cilj konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu: izboljšati sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok za večjo inovativnost in razvoj stroke, spodbuditi še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja, preko konzorcija okrepiti kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije.

V okviru programa Erasmus+ so višje strokovne šole pod okriljem Skupnosti VSŠ uspešno sodelovale v konzorciju za mobilnost v obdobju 2014-2016, zaradi česar je želja po podaljšanju. Primarni cilj konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu, ki je pomemben del razvoja višjih strokovnih šol. S konzorcijem partnerji želijo izboljšati medinstitucionalno strokovno sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok na nacionalnem nivoju, da bo rezultiralo v večji inovativnosti in razvoju stroke ne samo na izobraževalni ravni temveč tudi v povezovanju z domačimi in tujimi podjetji. Vzpodbujali bodo še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja in preko konzorcija okrepili kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije.

Razpisi:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2017-2020

V kolikor si želite pridobiti več informacij in se udeležiti mobilnosti nas pokličite na 031 759 355 ali pa nam pišite na info@ic-geoss.si.


EU PROGRAM: ERASMUS+ K2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
LETO: 2016

Cilj tega projekta je razširiti ponudbo izobraževanja za temeljna znanja in ključne usposobljenosti z uporabo  učnih možnosti, ki jih ponuja kultura in umetnost, prav tako pa z gradnjo na zgodovini v kontekstu življenjskih izkušenj učencev.

Projekt obravnava tudi horizontalno prednostno nalogo vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Učne možnosti bodo vključujoče in bodo osredotočene na odrasle, mlade in stare, ki sčasoma lahko pomagajo v podajanju znanja znotraj posameznih skupnosti in tako pomagajo ljudem vseh starosti, da si opomorejo od izkušnje begunstva in da se začnejo vključevati in rasti znotraj nove skupnosti.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Nacionalni projekti

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana.

Projekt traja od 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

S programi v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja, so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

IZVEDBE 2020

PRIJAVE

V letu 2020 bomo poleg zgornjih programov izvajali še druge jezikovne in računalniške programe in pa programa za pridobivanje mehkih veščin.

PROGRAMI

ARHIV URNIKOV ZAKLJUČENIH PROGRAMOV

IZVEDBE 2019

Izvedbe 2018

  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Izobraževalni center Geoss d.o.o.je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov “RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE” s projektom »Točka definitivno aktivno«.

Osebe iz ciljne skupine bomo s projektom Točka Definitivno aktivno opolnomočili za socialno vključenost in zmanjšali tveganje za revščino. Z aktivnim vključevanjem v oglede in prakse delovnih procesov bomo spodbujali enake možnosti in dejavno sodelovanje udeležencev pri izboljšanju zaposljivosti in vključevanju na trg dela s pridobivanjem tako poklicnih kompetenc kot funkcionalnih kompetenc in drugih. V programih bomo izboljšali ne le socialne temveč tudi funkcionalne kompetence ciljne skupine, ki bodo spremenile njihov odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za večjo socialno inkluzijo, pridobitve znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela in zmanjšanja tveganja revščine.

TRAJANJE PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE: Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega moramo vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev.  V okviru sofinanciranega projekta Točka definitivno aktivno bo Izobraževalni center Geoss d.o.o. bo moral izvesti 2 programa socialne aktivacije.

Projekt Točka definitivno aktivno se je pričel izvajati 4. 6. 2018.

CILJ PROJEKTA je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

NAMEN PROJEKTA je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela.

Vsebine programa socialne aktivacije sestavljajo trije moduli:

I. MODUL: UVODNI MODUL

 • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
 • Vsebine: Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo, ipd.). Priprava individualnega izvedbenega načrta, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem programu socialne aktivacije.

II. MODUL: IZVEDBENI MODUL

 • Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.
 • Način dela: delo v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
 • Vsebine: Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oz. približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravni ali širše. Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.

III. MODUL: IZHODNI MODUL

 • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
 • Predvidene vsebine: Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.

Aktivnosti našega projekta TOČKA DEFINITIVNO AKTIVNO lahko spremljate tudi na Facebook profilu SOCIALNA AKTIVACIJA LITIJA.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Program PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Projektno učenje mlajših odraslih je projekt, ki ga Izobraževalni center Geoss izvaja v Ljubljani, na Celovški 62.

V PUM-O bomo skupaj razvijali tvoj potencial z namenom uspešnega vključevanja v izobraževanje, razvijanja poklicne identitete, uspešne socialne integracije, kreativnega preživljanja prostega časa, razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti ter tako uspešnega vključevanja na trg dela.

KAKO JE ORGANIZIRANO DELO? 

Na PUM-O se učimo projektno! To vključuje projektno delo po izbiri udeležencev (npr. zaključni izdelki, kot so film, gledališka igra, časopis, razstava, kuharska delavnica itd.) individualno delo s posameznim udeležencem v skladu z njegovimi potrebami (učenje za izpite, maturo, aktivnosti za iskanje zaposlitve, razvijanje interesov in ustvarjalnosti, pridobivanje različnih znanj in veščin) ter čas za interesne dejavnosti (šport, ustvarjalne delavnice, debatni krožek z aktualnimi temami, delavnice za osebnostno rast, izleti).

Kaj so naši CILJI:

 • Spodbujanje mladih pri vključevanju v izobraževanju za pridobitev izobrazbe,
 • pomoč pri nadaljevanju ali zaključevanju šolanja,
 • kakovostno in učinkovito preživljanje prostega časa,
 • vključevanje na trg dela,
 • razvijanje ustvarjalnosti in samoiniciativnosti,
 • socialno vključevanje,
 • vključevanje na trg dela,
 • pridobivanje funkcionalnih in poklicnih kompetenc.

PUM-O JE ZATE, če si star od 15. do 26. let in:

 • imaš status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • se pri izobraževanju srečuješ s težavami,
 • bi rad dokončal šolanje,
 • si prekinil šolanje,
 • imaš status brezposelne osebe,
 • si iskalec zaposlitve,
 • nisi zaposlen.

Če si prijavljen na ZRSZ se oglasi pri svoji svetovalki in ji povej, da bi se rad vključil v PUM-O ali pa nas POKLIČI na 051 600 615 ali piši na pum-o@ic-geoss.si

Mentorji Manja, Ana, Lara in Emilio čakajo, da te spoznajo!

Kaj počnemo in kako se imamo lahko preveriš tudi na naši !

Pridruži se nam!

Če si prijavljen na ZRSZ se oglasi pri svoji svetovalki in ji povej, da bi se rad vključil v PUM-O!

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu.

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2018/2019 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 18 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje višješolskih izobraževalnih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

LETO: 2016-2019

S programi v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja, so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

LETO: 2019

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom. Skupino tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

 

LETO: 2018

Programi so namenjeni brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve, s ciljem, da pridobijo nova znanja in veščine glede na potrebe trga dela.

LETO: 2018

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih usposabljanj. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.11.2018.

V okviru tega projekta spoznamo v konkretni delovni situaciji potencialnega kandidata in ga usposobimo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja. Usposabljanje traja 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta). Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.

Ciljna skupina za usposabljanje V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
 • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.
 • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

Izobraževalni center Geoss d.o.o. letos ponovno vključen v projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

Teden vseživljenjskega učenja je širša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se usklajuje na Andragoškem centru Slovenije ter se prireja v sodelovanju s posamezniki, skupinami in ustanovami preko celotne države. Namen je opozoriti na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. IC Geoss kot območni koordinator v TVU sodeluje že deseto leto zapored. V obdobju 10. 05. 2019 – 30. 06. 2019 bo 26 različnih organizacij iz občine Litija in Šmartno pri Litiji priredilo okoli 60 prireditev. Natančne termine si lahko ogledate na spletni strani tvu.acs.si/koledar/iskanje/ ali Facebook strani IC Geoss. Vse prireditve so brezplačne ter namenjene ljudem vseh starosti.