bolničar negovalec2020-08-17T09:42:46+02:00

Project Description

BOLNIČAR NEGOVALEC

Raven strokovne izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje
Naziv: bolničar negovalec / bolničarka negovalka

Delo bolničarja – negovalca je zelo razgibane narave. Zaposlite se lahko v različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, opravljanje dela je mogoče tudi na samih domovih oskrbovancev. Poklic omogoča spoznavanje najrazličnejših ljudi, kar vam bogati delovne izkušnje, temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim, potrebnim oskrbe, na njihovem domu, socialnem zavodu, zavodu za rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. Delo je lahko tudi terensko, lahko ga opravljate v domu oskrbovancev. Bolničar – negovalec sodeluje v procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja manj zahtevana dela s področja zdravstvene nege in higienske oskrbe oskrbovanca. Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju. Bolničarja – negovalca odraža njegov čut za delo z ljudmi, altruizem, simpatičnost, prijaznost in veselje do komunikacije.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • naravoslovje
 • družboslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • nega in oskrba
  – pomoč pri življenjskih aktivnostih
  – prva pomoč
  – nega pri najpog. bolez. stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami
 • varovanje zdravja in okolja: higiena
 • etika in komunikacija: komunikacija
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • socialno vključevanje in družabništvo

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • naravoslovje
 • družboslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • nega in oskrba
  – pomoč pri življenjskih aktivnostih
  – nega pri najpog. bolez. stanjih v starosti in…
 • varovanje zdravja in okolja: zdravstvena vzgoja
 • etika in komunikacija: poklicna etika
 • prehrana in dietetika
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • nega in oskrba: pomoč pri življenjskih aktivnostih
 • varovanje zdravja in okolja
  – zdrava prehrana
  – varnost in zdravje pri delu
 • etika in komunikacija
  – zdravstveno in socialno varstvo
  – podjetništvo
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • izbirne vsebine iz anatomij

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.290 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit (raz PUD 100 € za letnik)

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
le po rednih mesečnih obrokih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA