VIŠJA ŠOLA2022-01-18T09:35:30+02:00

informatika

poslovni sekretar

logistično inženirstvo

ekonomist

strojništvo

organizator socialne mreže

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V Š.L. 2022/2023
INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE