PAIC2024-01-15T13:59:51+01:00

PAIC – Spodbujanje kompetenc umetne inteligence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

 

Cilji

 • Omogočiti oblikovanje/prilagoditev modelov odprtih učnih načrtov za vključitev umetne inteligence v poklicno izobraževanje in usposabljanje.
 • Prenesti na dijake kompetence o algoritmih strojnega učenja v realnih delovnih situacijah.
 • Prenesti znanje na končne uporabnike, ki jim bo omogočilo povezovanje realnih poslovnih problemov iz različnih poslovnih dejavnosti z algoritmi strojnega učenja z uporabo najboljše metodologije.
 • Razširiti informacijsko znanje za vključevanje in spodbujanje inovativnih strategij v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti

Različne projektne dejavnosti bodo organizirane in strukturirane v naslednjih glavnih projektnih delovnih paketih:

 • WP1 Upravljanje projekta.
 • WP2 Rešitve umetne inteligence v učnem načrtu za poklicno izobraževanje in usposabljanje.
 • WP3 Testiranje učnega načrta in metodologije umetne inteligence za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter operacijskega sistema.
 • WP4 Pilotiranje usposabljanja, potrjevanje učnega načrta za umetno inteligenco.
 • WP5 Razširjanje in uporaba.

Rezultati

 • Učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju umetne inteligence s teoretičnim ozadjem v zvezi s teorijo strojnega učenja, ki temelji na aplikacijah iz resničnih problemov poslovanja.
 • Interaktivna spletna platforma, opremljena z različnimi orodji in kodami za učenje umetne inteligence.
 • Velik vpliv na učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja o umetni inteligenci.
 • Izboljšanje kompetenc učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za digitalno (spletno) poučevanje tem o umetni inteligenci.
 • Nov inovativen učni načrt za poklicno izobraževanje in usposabljanje.
 • Razširjeno znanje o novih pristopih za povečanje učinkovitosti učnega procesa za sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Vplivi na okolje

 • Vključevanje lokalnih, nacionalnih skupnosti, mrež in zagovorniških omrežij.
 • Razpoložljivost vseh projektnih gradiv/virov v vseh partnerskih jezikih.
 • Javna dostopnost brezplačnih izobraževalnih in digitalnih komponent.
 • Izboljšane spretnosti in kompetence učencev in učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo imele trajne učinke na njihovo osebno/poklicno ozadje, kar bo vplivalo na njihovo zmožnost ustvarjanja trajne projektne spremembe.
 • Večja pripravljenost za sodelovanje na mednarodni ravni.
 • Vzajemno razumevanje zadevnih praks ter prednostnih nalog EU

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA
Go to Top