srednja šola – šolnina2020-08-14T13:35:35+02:00

CENIK SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

BOLNIČAR NEGOVALEC

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.290 €

star program

3.290 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit (raz PUD 100 € za letnik)

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
le po rednih mesečnih
obrokih

RAČUNALNIKAR

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

2.990 €

star program

2.990 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

STROJNI TEHNIK

poklicno tehniško izobraževanje

USTREZNA PREDHODNA IZOBRAZBA*

2.290 €

NEDOKONČAN USTREZEN
PROGRAM PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

STROJNI TEHNIK

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.410 €

star program

3.410 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

LOGISTIČNI TEHNIK

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.270 €

star program

3.270 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

LOGISTIČNI TEHNIK

srednje poklicno tehniško izobraževanje

USTREZNA PREDHODNA IZOBRAZBA*

2.360 €

NEDOKONČAN USTREZEN
PROGRAM PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

PREDŠOLSKA VZGOJA

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.690 €

star program

3.690 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

KONČANA DRUGA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

1.800 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

4.100 €

star program

4.100 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak posamezni splošnoizobraževalni predmet za posamezni letnik

90 €

za posamezni vsebinski sklop posameznega strokovnega modula

120 €

za posamezni strokovni modul

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih

TRGOVEC

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

2.290 €

star program

2.290 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

EKONOMSKI TEHNIK

srednje poklicno tehniško izobraževanje

KONČANA SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA

2.510 €

NEDOKONČAN PROGRAM
EKONOMSKI TEHNIK PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

EKONOMSKI TEHNIK

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA
OSNOVNA ŠOLA*

4.110 €

star program

3.270 €

prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

star program: za vsak izpit

prenovljen program: za vsak posamezni splošnoizobraževalni predmet za posamezni letnik in za vsak strokovni modul

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

Navedene cene šolnin (šolnina je sestavljena iz vpisnin(e) in stroškov opravljanja končnih izpitov) veljajo za opravljanje vseh obveznosti v programu (strošek poklicne mature oz. zaključnega izpita ni vključen v znesek šolnine). V šolnino je všteto prvo in drugo opravljanje posameznega izpita ter vpisnini za dve šolski leti. Ob vpisu se plača vpisnina, ostali obroki se plačujejo skladno s pogodbo o izobraževanju. V primeru, da ima udeleženec v osebnem izobraževalnem načrtu predvideno trajanje izobraževanja več kot dve šolski leti, se k šolnini prištejejo dodatne vpisnine skladno s cenikom.

** Udeležencem, ki uveljavljajo predhodno pridobljeno znanje, se šolnina določi individualno, in sicer glede na število manjkajočih izpitov v programu (šolnina je sestavljena iz vpisnin(e) in stroškov opravljanja nepriznanih končnih izpitov). V šolnino je všteto prvo in drugo opravljanje posameznega izpita ter vpisnina-/e. Ob vpisu se plača vpisnina, ostali obroki se plačujejo skladno s pogodbo o izobraževanju.

Udeleženec mora pred pristopom k poklicni maturi ali zaključnemu izpitu poravnati celotno šolnino in strošek poklicne mature oz. zaključnega izpita. V primeru predčasnega zaključka izobraževanja (poklicna matura, zaključni izpit) se udeležencu odšteje vpisnina za šolsko leto, v katerega se ne bo vpisal.

  1. V primeru sklenitve pogodbe z možnostjo plačevanja šolnine po rednih mesečnih obrokih, se pogodba o izobraževanju sklene za čas trajanja izobraževanja. V primeru, da ima udeleženec v osebnem izobraževalnem načrtu predvideno trajanje izobraževanja več kot dve šolski leti, se k šolnini prištejejo dodatne vpisnine skladno s cenikom. V primeru pogodbe za dve ali več šolski-/h let se prva vpisnina poravna ob vpisu, nadaljnje pa se razdelijo med preostale mesečne obroke.
  2. V primeru odplačevanja šolnine po posameznih izpitih se sklene pogodba v skladu z veljavnostjo osebnega izobraževalnega načrta.  Strošek vpisnine se poravna za vsako šolsko leto posebej. V primeru, da udeleženec v šolskem letu, za katerega ima sklenjeno pogodbo o izobraževanju, opravi več obveznosti, kot je vključenih v šolnino za to šolsko leto, se sklene aneks k pogodbi. V aneksu se določi plačilo dodatnih izpitov, skladno s cenikom. V kolikor udeleženec do prvega dne novega šolskega leta ne sporoči, da želi nadaljevati izobraževanje in ne poravna stroška vpisnine za novo šolsko leto, s prvim dnem novega šolskega leta ni več vpisan.

cenik ostalih storitev

200 €  … vpisnina za posamezno šolsko leto

320 €  … poklicna matura (opravljanje v celoti ali v dveh zaporednih rokih)

100 €  … posamezni predmet na poklicni maturi

brezplačno  … vpogled v izpitno dokumentacijo (poklicna matura)

100 €  … ugovor na način izračuna ocene (poklicna matura); v primeru utemeljenosti ugovora, se strošek povrne

150 €  … ugovor na na oceno (poklicna matura); v primeru utemeljenosti ugovora, se strošek povrne

160 €  … zaključni izpit (opravljanje v celoti ali v dveh zaporednih rokih)

100 €  … komisijski izpit (opravljanje izpita tretjič in vsa nadaljnja)

70 €  … predmetni izpit (izboljševanje ocene)

25 €  … izdaja prepisa javnoveljavne listine (razen potrdila o vpisu in izpisnice)

15 €  … izdaja dodatnih potrdil o vpisu (od vključno šestega potrdila o vpisu dalje)

brezplačno  … izdaja izpisnice

popusti na šolnino

10 % popusta  … za udeležence, ki so predhodno že pridobili izobrazbo na IC GEOSS

5 % popusta  … za udeležence, ki sklenejo pogodbo z mesečnim obročnim odplačevanjem (ne velja za pogodbe po izpitih)

5 % popusta  … za plačilo v enkratnem znesku

Popusti se ne seštevajo.

Višina popusta na šolnino za pravne in fizične osebe se lahko določi individualno.