PRIJAVA NA DIGITALNO USPOSABLJANJE – DIGITALNI KORAKI 2023