EDUS2024-05-24T11:37:05+02:00

EDUS – Razvoj metodologije usposabljanja za izobraževanje za trajnostni razvoj v srednjem poklicnem izobraževanju

Opis

Projekt EDUS je mednarodni projekt, ki želi razviti metodologijo usposabljanja za izobraževanje za trajnostni razvoj v srednjem poklicnem izobraževanju. V projektu bomo razvili metodologijo ustreznega ocenjevanja znanja in kompetenc, povezanih s trajnostnim razvojem. Preko usposabljanj bomo izobraževalce opremili z metodologijo in naborom orodij za izobraževanje o trajnostnem razvoju, ki jih je mogoče prilagoditi njihovim potrebam. Končni cilj je, da se vključi vsebine za trajnostni razvoj v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Cilji

 • Ustrezno ugotavljanje in ocenjevanje znanja ter kompetenc, povezanih s trajnostnim razvojem.
 • Opremiti izvajalce usposabljanja z metodologijo in naborom orodij za izobraževanje o trajnostnem razvoju, ki jih je mogoče prilagoditi njihovim potrebam.
 • Vključevanje izobraževanja za trajnostni razvoj v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti

 • Raziskava primerov dobrih praks in nacionalnih kontekstov.
 • Oblikovanje okvirja kompetenc.
 • Oblikovanje EDUS programa usposabljanja za izobraževanje za trajnostni razvoj in testiranje programa.
 • Oblikovanje EDUS zbirke orodij za izobraževalce.
 • Razširjanje in promocija rezultatov.

Rezultati

 • Okvir kompetenc, ki združuje cilje trajnostnega razvoja in bo vključeval lestvico za samoocenjevanje kompetenc, ki ga lahko uporabljajo trenerji za ocenjevanje svojih kompetenc in kompetenc učencev.
 • Program usposabljanja za izobraževanje za trajnostni razvoj, ki vključuje učne cilje, dejavnosti, praktične nasvete za izvajanje dejavnosti in nabor orodij, ki jih lahko trenerji uporabijo za razvijanje kompetenc učencev na področju trajnostnega razvoja.
 • Multimedijski izdelki in dogodki, s katerimi bomo dosegli širše občinstvo izobraževalcev v srednjem poklicnem izobraževanju.

Vplivi na okolje

 • Vključevanje lokalnih, nacionalnih skupnosti, mrež in zagovorniških omrežij.
 • Razpoložljivost projektnih gradiv/virov v vseh partnerskih jezikih.
 • Javna dostopnost brezplačnih izobraževalnih in digitalnih komponent.
 • Izboljšane spretnosti in kompetence učencev in učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo imele trajne učinke na njihovo osebno/poklicno ozadje, kar bo vplivalo na njihovo zmožnost ustvarjanja trajne projektne spremembe.
 • Večja pripravljenost za sodelovanje na mednarodni ravni.
 • Vzajemno razumevanje praks ter prednostnih nalog EU zvezi s trajnostnim razvojem.

Partnerji

Projekt traja od 28. 2. 2022 do 28. 2. 2024, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

VSE NOVICE PROJEKTA EDUS
Go to Top