INVOLVIM2024-05-23T11:27:04+02:00

INVOLVIM – Neformalne in prostovoljske storitve za delovne priseljence

Projekt INVOLVIM se osredotoča na razvoj neformalnih in prostovoljskih storitev za priseljence, ki delajo v partnerskih regijah.

Cilji

Splošni cilj projekta je z izmenjavo izkušenj vplivati na politične instrumente v partnerskih regijah ali na lokalni ravni z namenom, da bi razvili boljše storitve za priseljence. Z izboljšanjem politike lahko regije nudijo boljšo pomoč pri vključevanju priseljencev in tako preprečujejo socialno izključenost.

Ciljna skupina

Zagotavljanje storitev, ki so predpisana z zakoni in drugimi predpisi, je pogosto namenjeno osebam, ki prihajajo kot begunci, prosilci za azil, študenti ali brezposelni, pri čemer so izpuščeni npr. zaposleni priseljenci, delavci v gospodinjstvih in upokojenci. Ciljna skupina tega projekta so delovni priseljenci, ki so pogosto sistemsko spregledani. Lahko so uporabniki nekaterih socialnih ali drugih javnih storitev, vendar nimajo posebne pomoči pri iskanju širše podpore za vključevanje v skupnost, npr. svetovanja glede stanovanja, izobraževanja, hobijev in drugih dejavnosti ali celo učenja jezika. Kljub temu imajo delodajalci, ponudniki izobraževanja, javni organi, verske organizacije in različne vrste nevladnih organizacij velik potencial pri zagotavljanju in razvijanju različnih vrst storitev za končno ciljno skupino z njene perspektive in z veliko pozornostjo do njenih potreb.

Partnerstvo sestavlja pet regij po Evropi, ki predstavljajo regije, mesta in eno izobraževalno ustanovo.

Spletna stran projekta

https://www.interregeurope.eu/involvim

Partnerji

  • Regionalni svet Južne Ostrobotnije (Finska, vodilni partner)
  • Občina Fundão skupaj s pridruženim političnim organom Centro Regional Coordination and Development Commission (Portugalska)
  • mesto Płock (Poljska)
  • Občina Litija in Izobraževalni center Geoss (Slovenija)
  • Svet okrožja Louth (Irska)

Projekt traja od 1. aprila 2024 do 20. junija 2028. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Interreg Europe.

VSE NOVICE PROJEKTA INVOLVIM
Go to Top