Spodbujamo ženske v poklicih znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike

Uganka razkriva globino neenakopravnosti spolov: oče in sin sta soudeležena v avtomobilski nesreči v kateri umre oče. Reševalci sina hitro odpeljejo v bolnišnico; ravno preden bo šel le ta pod nož, se zasliši glas: “Ne morem operirati – ta fant je moj sin!” Kdo je kirurg?

Če ste uganili, da je kirurg fantov drugi oče ali pa da je bil fant posvojen – ste del večine. Namreč zelo majhno število oseb je v raziskavi, ki sta jo izvedli Mikaela Wapman in Deborah Belle, o kateri sem zasledila članek na spletni strani Bostonske univerze, pravilno ugotovilo, da gre za – mamo.

Znanstvena, tehnološka, inženirska in matematična (STEM) delovna sila je ključnega pomena za evropsko inovativnost, zmogljivost in globalno konkurenčnost. Kljub temu so ženske na delovnih mestih STEM močno premalo zastopane in enak trend je videti na področju pridobivanje formalne izobrazbe v teh poklicih, čeprav le to področje predstavlja skoraj polovico delovne sile Evropske unije. To kaže na neizkoriščeno priložnost za razširitev zaposlovanja v STEM poklicih v Evropi.

Med STEM zaposlitvami se je ženska zastopanost s časom spreminjala. V računalništvu in matematiki (v največjih dveh od štirih komponent STEM), se je zastopanost žensk zmanjšala za 3 odstotne točke od leta 2000. Inženirji so druga največja poklicna skupina v STEM vendar je le približno en od sedmih inženirjev ženskega spola. Za moške obstaja večja verjetnost, da bodo zaposleni v poklicih STEM, ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo.

Izobraževalni center Geoss sodeluje v novem evropskem projektu FeSTEM, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+. V projektu sodeluje pet partnerjev iz petih evropskih držav (Ciper, Italija, Grčija, Španija, Slovenija). Projekt FeSTEM naslavlja opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki – tako imenovanih področjih STEM.

Glavni cilj projekta spodbujanje inovativnega pedagoškega pristopa in uporabe inovativnih metodologij, ki bodo študentom in študentkam visokega šolstva omogočili uporabo tako tradicionalnih kot predvsem računalniško bogatih orodij za ustvarjanje skupnih eksponatov, ki bodo služili kot mentorski modeli za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na področjih STEM.

Novost našega pristopa se kaže v načrtovanih dejavnostih, saj nameravamo skozi tradicionalne in digitalne medije visokošolskim študentom in študentkam predstaviti uspešne ženske vzornice v STEM-u in tako spodbuditi mreženje z namenom,  da ženske v STEM vzpostavijo sistem mentorske podpore.

Izdelava pomembnih, deljivih eksponatov temelji na predpostavki, da se študentke s tem, ko prevzamejo vlogo znanstvenic, v aktivnosti vključujejo bolj ustvarjalno, praktično in strastno. Tovrstno prizadevanje spodbudi njihovo motivacijo, da ostanejo aktivni na področju STEM, saj pogosto izgubijo zagon zaradi zunanjih ciljev in pričakovanj glede izobraževalnega procesa in delovnega mesta.

V ospredje so, kot ciljna skupina projekta FeSTEM, postavljene predvsem ženske, ki se bodisi izobražujejo bodisi poučujejo na področjih povezanih s STEM poklici v visokem šolstvu.

Projekt FeSTEM se bo uveljavil z ustanovitvijo t. i. STEM MAKER timov v vseh partnerskih državah. STEM MAKER time bodo sestavljali predavatelji in predavateljice, ki učijo predmete povezane s STEM in visoko motivirani študenti in študentke STEM področij, ki bodo pri projektu sodelovali v vseh njegovih fazah.

STEM MAKER timi bodo vključeni v pilotne aktivnosti projekta in v ocenjevanje rezultatov projekta (učnih orodij, razstav, dejavnosti in delavnic), nato pa bodo v širši meri sami uporabljali tisto, kar so se naučili na delavnicah in prireditvah. Projekt bo na koncu zgradil aktivno mrežo žensk v STEM (tako mlajših kot starejših), ki bodo delovale kot dinamično mentorsko vozlišče za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne v STEM poklicih in na STEM področjih.

Načrtujemo, da bodo kot glavni rezultati projekta nastali: metodologija poučevanja glede na razsežnost spolov, osredotočena na  vključevanje študentov in študentk visokega šolstva v izdelavo skupnih eksponatov in spodbujanje vprašanj enakosti spolov; odprto spletno orodje za izdelavo deljivih razstavnih predmetov, ki upoštevajo razsežnost spolov, viri za visokošolske predavatelje v obliki praktičnih primerov, ki bodo služili za ponazoritev, kako deljivi eksponati lahko delujejo kot mentorski konstrukti za ženske v programu STEM, nastala bo zbirka praktičnih primerov za spodbujanje predavateljev k sodelovanju na mentorski platformi projekta FeSTEM na naslovu: https://festemproject.eu/.

Rezultati projekta bodo koristili visokošolskim predavateljem in predavateljicam, študentom in študentkam, mentorjem, ravnateljem, podjetnikom, tehnikom in raziskovalcem. Natančneje, pričakujemo, da bodo rezultati projekta koristili  tistim, ki jih zanima ozaveščanje in upoštevanje enakosti spolov v visokošolskih ustanovah in obogatitev visokošolskega študija na STEM področjih z upoštevanjem razsežnosti spolov.

Področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) so v središču najrazličnejših delovnih mest in poklicev, ki so zadolženi za reševanje kompleksnih problemov današnjega sveta in med drugim vključujejo razvijalce programske opreme, računalniške programerje, električne, strojne in druge inženirje.

STEM delovna sila je ključnega pomena za inovativno zmogljivost EU in globalno konkurenčnost. Kljub temu, kot smo omenili že zgoraj, so ženske na delovnih mestih STEM in v izobraževalnih programih STEM močno premalo zastopane. Zakaj je ta premajhna zastopanost žensk pomembna? Raziskave kažejo, da raznolike ekipe strokovnjakov delujejo bolje, saj posamezniki različnih spolov, nacionalnosti in iz različnih okolij ponujajo različne perspektive, ki lahko vodijo do inovativnih rešitev.

Ženskega pogleda ni mogoče ignorirati na področjih, ki oblikujejo prihodnost, saj le te  pomembno prispevajo k razpravam v STEM in zagotovo njihovi pogledi in pristopi zagotavljajo bolj vključujočo družbo.

Ker so ženske manjšina v poklicih STEM pogosto nerade nadaljujejo kariero na področju, ki mu primanjkuje ženskih mentoric, sodelavk in vrstnic s pomočjo katerih bi sicer lahko vzpostavile podporni sistem in občutek povezanosti. Razlogi za relativno majhno število žensk na področjih STEM so različni. Te je mogoče široko razvrstiti v družbene in psihološke. Pojasnila pa niso nujno omejena samo na eno od teh kategorij. Pod družbene razloge spadajo diskriminacija, stereotipi, fenomen efekta črne ovce, sindrom čebele matice, pomanjkanje mentorstva, pomanjkanje podpore, nadlegovanje, pomankanje vzornic, poklicna segregacija, verjetno bi jih še lahko našteli. Med psihološke razloge pa pomankanje osebnega interesa, pomankanje samozavesti, strah pred stereotipi, strah pred retoriko o prirojenih veščinah, neenakopraven položaj v prevladujočem moškem kolektivu itd.

Med strategije za doseganje večje vključenosti žensk v študije in poklice s področja STEM spada tudi spodbujanje širše izpostavljenosti uspešnim ženskim vzornicam, kar spodbujamo tudi v projektu FeSTEM. Projekt spodbuja dekleta in ženske, da zavrnejo stereotip, da sta matematična in naravoslovna poklicna pot v moški domeni.

V okviru projekta trenutno poteka analiza stanja v partnerskih državah – pregled izzivov in pričakovanj žensk na področjih STEM. Analiza obsega tako raziskavo obstoječe literature kot tudi izvedbo osebnih intervjujev in spletne ankete. K sodelovanju v intervjujih in v spletni anketi, ki jo najdete na povezavi  https://www.1ka.si/a/263113 vabimo vse zainteresirane visokošolske predavatelje, učitelje, študente ter podjetnike in strokovnjake s področja znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike, da z nami delijo svoje izkušnje.

Vse, ki bi z nami želeli sodelovati ves čas trajanja projekta, zlasti v smislu pregleda in evalvacije projektnih rezultatov (izdelanih gradiv, orodij, metodologij ipd.), pa vabimo, da postanete člani naše nacionalne ekipe deležnikov, t.i. STEM MAKER tima. Vaše sodelovanje, ki bo obsegalo skupaj okvirno 10 ur, bomo nagradili z uradnim certifikatom projekta in objavo vašega CV ali biografije na uradni spletni strani projekta.

Za sodelovanje nas prosimo kontaktirajte preko maila projekti@ic-geoss.si ali telefona 031 759 355. Veseli bomo vašega mnenja in sodelovanja! Za več informacij o projektu: obiščite FB stran https://www.facebook.com/festemeuproject/ ali spremljajte novosti projekta na Twitterju @festemeuproject.

Sandra Katić, Vodja neformalnega izobraževanja na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o.

2020-05-08T10:57:36+01:00