npk – prijavnica2018-08-31T20:18:08+02:00

INFORMATIVNA PRIJAVA ZA NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO

Ta prijava je zgolj informativne narave in ni obvezujoča. Z njo se na NPK ne vpišete. Uraden postopek vpisa se izvrši osebno na sedežu podjetja po predhodnem dogovoru.

splošne informacije o poklicnih in srednješolskih programih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA