OpenEye2021-07-15T13:02:21+02:00

OpenEye – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje

Cilji

 • Opremiti učitelje, socialne delavce, ostalo podporno osebje, v formalnem in neformalnem okolju, z veščinami in znanjem za delo v večkulturnih razredih.
 • Vplivati na določevalce politik v vseh partnerskih državah, da ti zagotovijo podporo izobraževalcem za učinkovito integracijo otrok, ki so priseljeni v izobraževalni sistem.

Aktivnosti

 • Mednarodni projektni sestanki.
 • Analize, študije, priprava poročil.
 • Nacionalne konference.
 • Mednarodna konferenca.
 • Kratkotrajno usposabljanje osebja.

Rezultati

 • Nacionalna poročila in skupno poročilo o učnih potrebah ciljne skupine v partnerskih državah.
 • Open EYE učna metodologija.
 • Open EYE učno orodje.
 • Open EYE priročnik za izobraževalce.

Vplivi na okolje

 • Pričakovan vpliv na učitelje/izobraževalce/socialno podporno osebje je sprememba v odnosu do uporabe inovativnih, vključujočih in učinkovitih učnih metodologij za integracijo priseljenih otrok v primarno izobraževanje.
 • Kratkoročen vpliv na učence, ki so priseljeni, je povezan s pridobivanjem znanja in veščin, kot so učenje jezika, socialna integracija ter večja motivacija in samozavest. Dolgoročen vpliv je povezan z integracijo v šolsko skupnost in v gostujočo državo in prevzemanjem pozitivnega odnosa do vseživljenjskega učenja.
 • Vpliv na starše, družinske člane, sošolce učencev, ki so priseljeni, temelji na vključenosti v učni proces, na koristih pridobljenega znanja in pozitivnega odnosa do kulturne raznolikosti.

Partnerji

Projekt traja od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2022, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA OPENEYE