OpenEye2020-05-27T11:49:05+01:00

OpenEye – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje

Cilji

 • Opremiti zaposlene v primarnem izobraževanju (učitelje, socialne delavce), v formalnem in neformalnem okolju, z veščinam in znanjem za delo v raznoliki, multikulturni učilnici z namenom ustvariti varno učno okolje za učence
 • Omogočiti učenje jezika in podporo za integracijo preko promocije skupnih kulturnih vrednot in norm v okviru zgodovine, umetnosti in kulturnega izražanja
 • Olajšati prehod kulturne spremembe in spodbuditi proces vzpostavljanja zaupanja in osebne rasti po tem, ko je nekdo izpostavljen travmatični izkušnji, ki spremeni življenje
 • Vplivati na določevalce politike v vseh partnerskih državah, da priskrbijo vodenje in izobraževalno podporo za učinkovito integracijo otrok z imigrantskim ali begunskim ozadjem v izobraževalni sistem
 • Ponuditi deležnikom v izobraževalni skupnosti izkušnje in dobre prakse, jim pomagati sistematizirati njihovo mreženje.

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • analize, študije, priprava poročil
 • nacionalne konference
 • mednarodna konferenca
 • kratkotrajno usposabljanje osebja.

Rezultati

 • poročilo o učnih potrebah ciljne skupine
 • Open EYE učna metodologija
 • Open EYE učno orodje
 • izvedbeni okvir za integracijo OpenEYE metodologije in orodje za formalne in neformalne izobraževalne sisteme
 • Open EYE priročnik za izobraževalce.

Vplivi na okolje

 • Pričakovan vpliv na učitelje/izobraževalce/socialno podporno osebje je sprememba v odnosu do uporabe inovativnih, vključujočih in učinkovitih učnih metodologij za integracijo imigrantskih in begunskih otrok v primarno izobraževanje in večja samozavest, izhajajoča iz novega znanja, veščin in kompetenc pridobljenih in preizkušenih v razredu. To je neposredno povezano z njihovim kariernim razvojem.
 • Kratkoročen vpliv na migrantke in begunske učence je povezan s pridobivanjem znanja in veščin kot učenje jezika, socialna integracija in večja motivacija in samozavest, do česar pride v varnem, kulturno-zavestnem okolju. Dolgoročen vpliv je povezan z integracijo v šolsko skupnost in v gostujočo državo, prevzemanje pozitivnega odnosa do vseživljenjskega učenja in sledenje učni poti, ostati v izobraževalnem procesu.
 • Vpliv na starše, družinske člane, sošolce imigrantskih in begunskih učencev temelji na vključenosti v učni proces in na koristih pridobljenega znanja in pozitivnega odnosa do kulturne raznolikosti.
 • Vpliv na ostale deležnike, povezane z izobraževanjem in integracijo, se navezuje na priložnost uporabe inovativne metode v vsakodnevnem življenju, za vključujoče učenje, ki je zabavno, učinkovito in primerno za študente s kulturnimi razlikami in jezikovnimi ovirami.

Partnerji

SPLETNA STRAN PROJEKTA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA OPENEYE