Kako si pravilno postavljati cilje?

Ljudje izgubimo veliko življenjske sile, če nimamo nobenega cilja.

V programu Socialne aktivacije, Točka SoDELOVANJA smo se osredotočali na cilje posameznikov, jih z metodami poskušali raziskati, da bi bile osebe usposobljene za načrtovanje ciljev in imele posledično tudi razumevanje kaj je potrebno narediti, da se posamezni cilj doseže ter na kakšne načine dosegamo cilje s področja zaposlovanja, pridobivanja novih znanj, osebnostne rasti.

S cilji se je smiselno ukvarjati celostno in poudariti ter raziskati tudi miselno naravnanost posameznika in delati na osebnostni rasti. Pomembno je delati na celem spektru razvoja različnih kompetenc. Vendar, če na poti do cilja ne ravnamo v dobro vseh, če nismo pošteni, če pozabimo živeti za ta trenutek, je dosega cilja nesmiselna, saj nismo zrasli, nismo pridobili. Bistvo je namreč da se učimo o sebi, o drugih, da se spoprijemamo z izzivi in postajamo vedno boljša oseba in hkrati vedno bolj kompetentni v različnih veščinah.

Kot vemo so cilji kratkoročni ali dolgoročni, če po nekem obdobju še nismo tam, se učimo naprej, uberemo druge taktike in vztrajamo. Poleg strategij in motivacije je izrednega pomena, na poti ohranjati pozitivno naravnanost,  vero vase in ohranjati fokus. Na tem mestu vsi potrebujemo občasno oporo. Udeležencem smo pri tem mentorice priskočile na pomoč pri individualnem delu.

Udeleženci so ugotavljali, da je o ciljih pravzaprav včasih težko razmišljati, da jih ne zmorejo ozavestiti oziroma ubesediti.

Ko je bil cilj jasno postavljen, zapisan, razdeljen na manjše korake in opredeljen, je bilo možno spremljanje napredka. Ves čas je bila zaželena proaktivnost posameznikov.

Pred vstopom v zadnji modul programa, smo z udeleženci ponovno pregledali zastavljene cilje ter preverili, če so se morda spremenili, če so že doseženi, delno doseženi ali sploh ne.

“Osredotočimo se na pot, ne na cilj. Izpolnjenosti ne prinaša to, da nekaj končamo, ampak nas že izpolnjuje dejanje samo.” Greg Anderson

Nič ni narobe s tem, če se zgodi, da je potrebno nekatere cilje opustiti. Pravzaprav jih je pametno opustiti takrat, ko ugotovite, da vas nek cilj ne podpira več, da ste se na poti toliko spremenili, da cilj ni več v skladu z vami. Takrat je cilje smiselno prekonstruirati in postaviti v ospredje nov cilj.

Potem se učimo naprej, z novimi izzivi na poti k cilju.

2020-05-12T09:09:44+01:00