Začetek izvajanja drugega programa Socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA

Konec junija se je pri nas začel odvijati drugi program Socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA. Udeleženci so se v prvem modulu trikrat tedensko udeleževali programa na našem sedežu.

Ker se  v prvih dneh mentorji in udeleženci med seboj še nismo dobro poznali so na začetku programa pomembne aktivnosti za vzpostavitve skupinske dinamike in spoznavanja drug drugega. Nato pa smo pričeli z izvajanjem tematskih delavnic. Udeleženci so poslušali o različnih temah kot postavljanje ciljev, kakšne so moje vrednote in zdrav življenjski slog, poslovna komunikacija in bonton. Skupaj smo pregledovali zaposlitvene portale in iskali možnosti zaposlitve. Obiskali smo tudi Mestni muzej Litija in izvedeli več o delovanju Knjižnice Litija.

Vtis udeleženke o obisku Mestnega muzeja Litija:

Današnje potovanje skozi čas v muzeju Litija je ponovno opozorilo, da živimo v dobrih časih.
Zdaj imamo možnost izbire poklicev in zaposlitve. Imamo lepe ceste in mostove, ki ponujajo možnost različnih poti.
V Mestnem muzeju Litija so nam predstavili poklic kustos, izvedeli smo o Rudniku Sitarjevec, kako je potekal prevoz čez Savo preden so postavili most, spoznali nekaj inovatorjev iz preteklosti in si ogledali čudovito zbirko modernih slik.

Sedaj so udeleženci že pričeli z drugim modulom, ko trikrat tedensko pridobivajo praktične izkušnje za trg dela pri delodajalcih (spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja), dvakrat tedensko pa se udeležujejo aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc in aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela na našem sedežu.

2020-12-02T13:18:52+01:00