Spoznavanje procesa dela v knjižnici Litija

skozi oči udeleženke programa Socaialna aktivacija

 

V okviru projekta Socialna aktivacija – Točka Sodelovanja, v II. – izvedbenem modulu projekta izvaja tudi spoznavanje procesa dela pri delodajalcih v lokalnem okolju. Eden od sodelujočih delodajalcev je tudi Knjižnica Litija, ki udeleženki omogoča delo trikrat tedensko po 6 ur.

“V uvodnem tednu sem se spoznala z osnovno postavitvijo knjižnice (oddelek za mlade, za odrasle, potujoča knjižnica), osnovno klasifikacijo knjižnega gradiva (UDK) in programom Cobiss, kar je osnovno potrebno znanje za pomoč strankam. Pomemben del je tudi abecedna ureditev gradiva, ki je delo, ki se nikoli ne konča. Kot objektivni uporabnik sem tudi pregledala spletno stran knjižnice, zapisala opombe in jih posredovala skrbniku spletne strani. V sledečih dneh sem veliko časa preživela med policami, kar je najboljši način, da se spoznaš s postavitvijo, zvrstmi in najpogostejšimi avtorji.

Moj delovni dan se ponavadi prične s pregledom novega časopisja in revij za namen domoznanstvenih člankov. Članki, ki se nanašajo na Litijo ali Šmartno se kopirajo in izobesijo na oglasni deski v knjižnici, prav tako se shranijo in konec leta združijo v posebno mapo. Časopisje se dnevno zamenja v čitalnici. Sledi pregled rezerviranega gradiva, ki ga poiščem in oddam na izposoji.

Preostanek dneva poteka improvizirano, glede na potrebe dneva. Tako sem v decembru večkrat tedensko individualno pomagala gospe, ki je želela pomoč z računalnikom, telefonom in delom z Wordom. V času decembrskega veselja sem tudi izdelovala voščilnice, kar je zadovoljilo tudi mojo ustvarjalno žilico, ki je precej pomembna za njihovo delo. Ker sem si želela spoznati delo v čim večjem obsegu, sem ob koncu preteklega in začetku novega leta pomagala tudi pri finančnem usklajevanju in preverjanju podatkov za statistiko. Precej časa preživim tudi za računalnikom, saj prepisujem Zapiske iz cerkvene kronike župnije Šmartno pri Litiji 1895-1940 in časopisnih člankov v elektronsko obliko.

S februarjem sem ob torkih začela delati popoldne, z namenom morebitne pomoči pri dogodkih. Tako knjižničarkam pomagam pri pripravi, ter po potrebi izvedbi, Pravljičnih uric. Prav tako sem že dovolj samostojna, da sama pomagam obiskovalcem pri iskanju knjig.

Do sedaj sem tudi spoznala celoten proces od nakupa do postavitve knjige na polico. Obiski potnikov in prejete dostava naročenega gradiva so dnevi veselja za vsakega ljubitelja knjig. Sledi vpis gradiva v sistem, ki je najzahtevnejši del, potreben natančnosti. Knjige se opremijo z referenčno nalepko in žigi, zavijejo v zaščitno folijo, nalepijo še RFID čip in dokončno potrdijo vpis knjig, ki so nato pripravljene na izposojo.

Delo v knjižnici pa obsega še mnogo več od opisanega – redno zaposleni tako skrbijo za organiziranje (potopisna in druga predavanja), izvedbo in sodelovanje (Tačkov festival, Pustni festival za otroke, bralne značke, tečaj angleščine, sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje razstave…) na prireditvah, ustvarjanje novih prireditev (npr. bralni krožek, ki se je začel februarja letos) in izobraževanj, pisanje domoznanskih člankov za portal Kamra, sodelovanje z zunanjimi ljudi in partnerji, skrb za aktualnost gradiva, možnost dostave gradiva, sodelovanje z domom Tisje…

Projekt mi je dal možnost spoznati proces, do sedaj neznanega dela, od blizu in v čim večjem obsegu. Okrepila sem že osvojene kompetence in odkrila nove, spodbudilo me je, da sem razmislila o drugih področjih zaposlitve ter se bolj povezala z lokalnim okoljem.”

2020-05-12T09:26:31+01:00