Uvodni sestanek novega Erasmus+ projekta s področja visokega šolstva: Opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki

Glavni cilj projekta FeSTEM je spodbujanje inovativnega pedagoškega pristopa, ki bo študentom visokega šolstva omogočil uporabo tradicionalnih in računalniško bogatih orodij za ustvarjanje skupnih eksponatov, ki bodo služili kot mentorski modeli za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na znanstvenih področjih, na področju tehnologije, inženirstva in matematike (STEM).

Začetek srečanja projekta ERASMUS + FeSTEM (Opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki) je zelo uspešno potekal na Ciprski tehnološki univerzi 30. in 31. januarja 2020. Projekt FeSTEM, ki ga financira Evropska komisija, je sestavljen iz petih partnerjev v petih državah (Ciper, Italija, Grčija, Španija, Slovenija).

Ciper zastopa Raziskovalno središče za socialno računalništvo (socialcomputing.eu), ki je odgovorno za usklajevanje projektnih aktivnosti, dr. Antigoni Parmaxi pa znanstvena koordinatorica projekta. Projekt FeSTEM vključuje vodilne univerze in raziskovalne centre z uglednimi raziskovalnimi dejavnostmi na področju znanosti in izobraževanja: Pametno mobilno interaktivno učno okolje (SMILE, smile.uom.gr) laboratorij Univerze v Makedoniji (uom.gr), CESIE Raziskovalno središče (cesie.org), Izobraževalni center Geoss iz Litije (ic-geoss.si), partnerja s področja industrije ARIS (ariscy.com/)  in organizacijo, ki deluje na področju enakopravnosti žensk Magenta Consultoria (magentaconsultoria.com).

Med začetnim srečanjem se je odvijala vrsta različnih predstavitev namena in ciljev projekta ter priprava strategij in metodologij za doseganje le teh. Poleg tega so imeli partnerji priložnost izmenjati mnenja in se osredotočiti na prednostne naloge projekta FeSTEM.

Za več informacij o projektu: obiščite FB stran https://www.facebook.com/festemeuproject/ ali

spremljajte novosti projekta na Twitterju @festemeuproject.

2020-04-17T08:38:55+01:00