Začetek projekta VETpreneur

V Beogradu je 28. februarja potekalo uvodno srečanje novega Erasmus projekta VETpreneur, ki obravnava krepitev podjetniških veščin študentov in izobraževalcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v regiji – na Balkanu. Partnerji iz Slovenije, Srbije, Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine in Cipra smo razpravljali o vsebini in nalogah posameznih delovnih paketov, kjer bomo v nadaljevanju razvili zbirko orodij in spletno platformo za podjetniške veščine na osnovi modela EntreComp, oblikovali in izvedli pa bomo tudi več programov mobilnosti in sledenja na delovnem mestu za študente, izobraževalce in vodstveno osebje poklicnih izobraževalnih ustanov v BiH, Crni gori in Albaniji, med njimi tudi v podjetjih v Litiji oziroma na IC Geoss. Pomembno vlogo bodo imele medsektorske delovne skupine, v katerih bodo sodelovali različni deležniki s področja podjetništva in VET v partnerskih državah in osebje partnerskih organizacij.